OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Klub Pracy ma nową siedzibę
6 lipca 2007 roku

Klub Pracy ma nową siedzibę

Klub Pracy ma nową siedzibę. Działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Klub Pracy przeniósł się na III piętro Urzędu Miejskiego przy alei Powstańców Wielkopolskich. W lipcu i sierpniu z pomocy tej instytucji korzystają także uczniowie i studenci szukający pracy na wakacje.

- Na początku lipca Klub Pracy przeprowadził się do nowej siedziby. - Przenieśliśmy się z ulicy Wrocławskiej do budynku Urzędu Miejskiego przy alei Powstańców Wielkopolskich 18 – mówi Hanna Pawlak-Kornacka, dyrektor PUP.- Nasza siedziba znajduje się na trzecim piętrze Urzędu, na końcu korytarza. Najłatwiej trafić do nas wchodząc do budynku bocznym wejściem, od strony parkingu.

- Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00 – nowy numer telefonu: 062 737 84 60. - Na co dzień pomagamy osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia – wyjaśnia Marta Olejniczak-Gąska. - Można u nas przejrzeć lokalne oferty pracy, zadzwonić do pracodawcy, skorzystać z komputera i Internetu. Pomagamy w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, życiorysu, podania o pracę. Wszystko bezpłatnie. W wakacje pracy szukają także studenci i młodzież ze szkół średnich, niektórzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, skończyć jakieś warsztaty.

- Klub Pracy organizuje warsztaty aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, szkolenie z zakresu programu “Klub pracy”, a także dodatkowe warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe osób poszukujących pracy (programy: kasa fiskalna, kadry z elementami księgowości, urządzenia biurowe, kursy: komputerowy, języka angielskiego i niemieckiego w stopniu podstawowym). Nowa siedziba klubu zajmuje cztery pomieszczenia. W placówce jest 13 stanowisk komputerowych.

- Z pomocy Klubu korzystają także osoby, którym z racji wieku trudniej znaleźć pracę. - Grupa osób w wieku 40-59 lat, które skończyły juz czteromiesięczny podstawowy kurs komputerowy, we wrześniu będzie kontynuować szkolenie z obsługi Internetu – wyjaśnia M.. Olejniczak-Gąska.- Zainteresowanie jest duże, bo często barierą w znalezieniu pracy jest nie tylko wiek, ale także brak umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.

- Jeszcze w wakacje w Klubie Pracy organizowane będą kolejne zajęcia: 23 lipca będą zapisy na kurs obsługi kasy fiskalnej (3 dni zajęć), a 27 sierpnia na warsztaty językowe z angielskiego i niemieckiego. Zajęcia będą prowadzić wolontariusze z odpowiednimi kwalifikacjami. Długość kursu ( komputerowy i językowy - minimum 3 miesiące, 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny) zależy od poziomu grupy, jeśli w ciągu 3 miesięcy program nie zostanie zrealizowany – może być przedłużony. Kurs kończy test sprawdzający albo zaliczenie z obsługi urządzeń. Uczestnicy dostają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1100