OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wakacyjne remonty w powiatowych szkołach
13 lipca 2007 roku

Wakacyjne remonty w powiatowych szkołach

W powiatowych szkołach ruszyły remonty. Wakacje to najlepszy czas na to, by odświeżyć pomieszczenia, dokonać niezbędnych napraw, czy też poczynić poważne inwestycje. Powiat na tegoroczne „wakacyjne remonty” w swoich placówkach oświatowych przeznaczył kwotę 700.000 złotych.

Okres wakacyjny to najlepszy czas na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych i inwestycyjnych w obiektach oświatowych. W szkołach i placówkach powiatu ostrowskiego wykonywane są różne prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów: począwszy od wymiany i napraw pokryć dachowych, wymiany okien, napraw instalacji, na modernizacji toalet i malowaniu pomieszczeń skończywszy.

Obecnie we wszystkich naszych obiektach oświatowych realizowane są w mniejszym lub większym zakresie prace remontowe. – mówi wicestarosta ostrowski, Krzysztof Rasiak - Szerokie prace remontowe prowadzimy w budynku II Liceum Ogólnokształcącego, obejmujące między innymi malowanie pomieszczeń po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu. W dalszym ciągu kontynuować będziemy modernizację basenu Delfin przy Zespole Szkół Technicznych, w związku z czym w miesiącu sierpniu będzie on zamknięty. W Zespole Szkół Usługowych wymienimy przy współudziale Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pokrycie dachowe na pozostałej części budynku. Remont dachu zostanie wykonany również w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych. Natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach podczas wakacji ukończymy wymianę okien.

Powiat ostrowski pozyskał z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej kwotę ok. 120.000 złotych, co pozwoli na rozszerzenie zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w placówkach oświatowych.

Rok 2007 to rok przygotowań do wielu inwestycji w obiektach oświatowych, które będziemy realizować w następnych latach z udziałem środków unijnych. – dodaje wicestarosta ostrowski.

Całkowity koszt prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych w powiatowych szkołach w okresie wakacyjnym zamknie się kwotą ok. 700.000 zł.

Odwiedzin: 581