OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Modernizacja u Elżbietanek
15 listopada 2010 roku

Modernizacja u Elżbietanek

Dobiega końca termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej w Ostrowie. W tym roku w obiekcie, oprócz modernizacji instalacji grzewczej, zostanie zainstalowana pompa ciepła. Wartość całej inwestycji to ponad milion złotych. Starostwo Powiatowe przygotowało wniosek o dofinansowanie z UE w wysokości ponad 860 tysięcy złotych.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z modernizacją systemu grzewczego budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość całego zadania opiewa na kwotę miliona złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 860 tysięcy złotych, resztę stanowi wkład własny Ośrodka. Wniosek o dofinansowanie tego zadania przygotował Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Głównym zamierzeniem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu. Wprowadzone usprawnienia zmniejszą zapotrzebowanie na ciepło i znacznie ograniczą koszty związane z ogrzewaniem. Prace związane z systemem grzewczym polegają na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacji dotychczasowego węzła cieplnego i zainstalowaniu pompy ciepła z automatyką pogodową. Pompa ciepła posłuży również do ogrzewania wody użytkowej, w związku z tym zmodernizowana zostanie także instalacja cieplej wody.

To kolejna placówka oświatowa funkcjonująca w Powiecie Ostrowskim. Jest ośrodkiem szczególnym, ponieważ pod swoją opieką ma również dzieci niepełnosprawne. Dlatego też zależało nam na tym, aby także i w niej przeprowadzić modernizację, przy pomocy funduszy zewnętrznych. Staraniem sióstr obiekt ten został już ocieplony, a także wymienione zostały już wszystkie okna. Natomiast w ramach programu ochrony środowiska przy wykorzystaniu innowacyjnych źródeł energii zamontowane zostaną pompy ciepła. Sądzę, że obiekt ten będzie wyjątkowy, ponieważ w pełni będzie spełniał wymogi dotyczące ochrony środowiska, a zarazem będzie posiadał wszystkie nowoczesne elementy - mówi starosta, Włodzimierz Jędrzejak.

Warto podkreślić, że prace związane z dociepleniem ścian i wymianą okien i drzwi oraz modernizacją systemu wentylacji zostały już wykonane i stanowią wkład własny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Ponadto obiekt dostosowano już do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od miesiąca trwa remont polegający na wymianie centralnego ogrzewania. W tej chwili odbywa się wymiana wszystkich kaloryferów i rur dlatego, że nowe ogrzewanie będziemy mieli z pomp cieplnych. Na naszym podwórku i w ogródku będą robione odwierty głębokie na 200 metrów. W sumie będzie ich aż 20. To dzięki pomocy pana Starosty i pracowników Starostwa otrzymałyśmy fundusze na ten cel z Unii Europejskiej. Prace remontowe przeprowadzane w naszym ośrodku zakończyć się mają w grudniu - wyjaśnia siostra dyrektor, Wiesława Jankiewicz.

Przypomnijmy, że Specjalny Ośrodek Wychowawczy funkcjonuje od 1881 roku i jest jedyną placówką na terenie Powiatu Ostrowskiego, która sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, w wieku od 7 do 21 lat. W przeważającej większości wychowankami Ośrodka są dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich, często zagrożonych ubóstwem i patologią. Obecnie w Ośrodku przebywa 80 wychowanków.

Odwiedzin: 387