OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z wizytą u węgierskich strażaków
16 listopada 2010 roku

Z wizytą u węgierskich strażaków

W październiku 6-osobowa delegacja strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskiego przebywała na Węgrzech. Wizyta odbyła się w ramach projektu międzynarodowej wymiany doświadczeń VETPRO „Leonardo da Vinci”, który finansowany jest z funduszy unijnych.

Z tygodniową wizytą sześciu ostrowskich strażaków zawodowych gościło w październiku bieżącego roku na Węgrzech. Najpierw czterodniowe zajęcia szkoleniowe prowadzone były w Szentendre przez kadrę tamtejszej Zawodowej Samorządowej Straży Pożarnej. Strażacy odbyli także jednodniowe szkolenie na terenie Straży Zawodowej w Dabas z udziałem kierownictwa miejscowej komendy oraz wykładowcy z Politechniki w Budapeszcie. Wymienione jednostki zawodowe straży pożarnej położone są w niedalekim sąsiedztwie Budapesztu

Podczas tygodniowego mieliśmy okazję zapoznać się z wieloma zagadnieniami, obejmującymi między innymi: strukturę służb ratowniczych, zakres kompetencji i współdziałania z jednostkami administracyjnymi i innymi służbami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych. Zapoznaliśmy się z organizacją systemu szkoleń strażaków-ratowników oraz dyżurnych stanowisk kierowania. Ponadto poznali tajniki organizacji prewencji przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów i norm unijnych. Węgierscy strażacy zaprezentowali praktyczne metody wykrywania źródeł ognia, metody i sposoby gaszenia pożarów obszarów leśnych,  wysokich budynków oraz zakładów produkcyjnych. Podziwialiśmy także wyposażenie zawodowych i ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych. Oglądaliśmy pojazdy i sprzęt ratowniczy oraz możliwości jego wykorzystania przy likwidacji skutków pożarów, wypadków i katastrof - mówi Andrzej Morta, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Po zajęciach strażacy zwiedzali także stolicę Węgier i inne zabytki, między innymi: Gmach Parlamentu Węgierskiego w Budapeszcie oraz Bazylikę w Esztergom - kolebkę chrześcijaństwa i katolicyzmu oraz pierwszą stolicę Węgier. Ostrowianie podziwiali także skansen w Szentendre, gdzie na obszarze 46 hektarów przedstawiono budownictwo ludowe, sposób życia oraz kulturę mieszkańców wsi i miasteczek poszczególnych regionów Węgier. Była również okazja do zwiedzenia słynnego zamku - siedziby królów węgierskich na wzgórzu w Visegradzie, gdzie w 1991 r. podpisany został Traktat Wyszehradzki pomiędzy Węgrami, Polską i ówczesną Czechosłowacją. Właśnie w Visegradzie, malowniczo położonej miejscowości nad Dunajem zakwaterowani byli podczas tygodniowego pobytu ostrowscy strażacy.

Podczas wizyty odwiedzili również jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Belapatfalva, z którą współpracę nawiązała funkcjonująca w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach. Węgierscy strażacy zostali zaproszeni do odwiedzenia Powiatu Ostrowskiego w roku 2011.

Wyjazd w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” został zorganizowany we współpracy z Wydziałem Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Głównym celem projektu jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób odpowiedzialnych za szkolenie i kształcenie zawodowe strażaków z terenu powiatu ostrowskiego. Jego realizacja pozwala na doskonalenie i aktualizowanie ich kompetencji, dzięki temu wzrasta standard oraz jakość organizowanych szkoleń zawodowych. Poznane podczas wymiany w Szentendre nowe innowacyjne metody szkoleniowe mogą być wdrożone do procesu szkolenia strażaków z powiatu ostrowskiego. Możliwość wymiany doświadczeń z węgierskimi strażakami, porównanie systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego pozwoli na zdobycie przez uczestników projektu nowych doświadczeń na skalę europejską - wyjaśnia kapitan Roman Matecki - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, koordynator projektu.

W ramach tego samego projektu strażacy z powiatu ostrowskiego będą mogli zdobywać swoje doświadczenia również w Niemczech. Wizyta w malowniczym Suhl w Turyngii zaplanowana jest w maju 2011 roku.

Dodał(a): Anna Nowak
Odwiedzin: 311