OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Otwarcie pogotowia i lądowiska dla helikopterów
1 grudnia 2010 roku

Otwarcie pogotowia i lądowiska dla helikopterów

Ponad 4 miliony złotych kosztowała kompleksowa modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ostrowskim szpitalu. W poniedziałek, 29 listopada w obecności posła Bartosza Arłukowicza z sejmowej Komisji Zdrowia przekazano do użytku SOR wraz nowoczesnym lądowiskiem dla helikopterów. Inwestycja została sfinansowana w 85 procentach z Unii Europejskiej, w pozostałej części z budżetu powiatu i szpitala.

W uroczystości wzięli udział między innymi Poseł na Sejm RP Bartosz Arłukowicz, Starosta Ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, Członkowie Zarządu Powiatu Ostrowskiego: Marian Kocik, Jerzy Kątny i Leszek Michalak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego: Zygmunt Lubieniecki i Marek Michalczak, sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik, Rzecznik Prasowy Powiatu Beata Klimek, lekarze specjaliści, pielęgniarki, pracownicy szpitala, a także wykonawcy i zaproszeni goście.

Modernizacja SORu rozpoczęła się w 2006 roku i była podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował część szpitalną oddziału, natomiast drugi polegał na przebudowie bloku ambulatoryjnego oraz obszaru stacjonowania Wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Prace modernizacyjne tej części rozpoczęły się we wrześniu tego roku. W pomieszczeniach wymieniana została instalacja sanitarna i elektryczna. Oddział zyskał nowe gabinety. Zmodernizowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że w nowo wyremontowanych pomieszczeniach będzie również przyjmował lekarz rodzinny, co znacznie odciąży szpitalny SOR.

Jest to kolejny etap modernizacji ostrowskiego szpitala. Cały czas realizujemy program dostosowawczy. Przez ostatnie 7 lat bardzo dużo udało nam się zrobić, zainwestowaliśmy ponad 30 milionów złotych, z czego na sprzęt przeznaczyliśmy 15 milionów złotych. W tym roku w rankingu Rzeczpospolitej uzyskaliśmy tytuł „Najlepszy Szpital w Wielkopolsce”. Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiają wszyscy pacjenci, niezależnie od tego czy zostaną w szpitalu czy nie. Dlatego też musi on spełniać wszystkie wymogi i standardy unijne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że udało nam się to zrobić wykorzystując przy tym fundusze zewnętrzne. Dzięki przeprowadzonej modernizacji stworzyliśmy idealne warunki do pracy dla lekarzy, pielęgniarek, a także personelu podstawowego, a przede wszystkim doskonałe standardy dla pacjentów - mówi Tomasz Gostomczyk, dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.  

W czerwcu ubiegłego roku projekt pod nazwą „Remont i przebudowa SOR i lądowiska oraz zakup wyposażenia medycznego SOR dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim” uzyskał aprobatę Ministerstwa Zdrowia. Projekt o wartości całkowitej 3.932.715,17 złotych został w 85% dofinansowany z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe 15% stanowią środki własne, w tym 10% pochodzi z budżetu powiatu, a 5% z budżetu szpitala. Wniosek przygotowany został przez pracowników Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dokładnie 8 lat temu, kiedy objąłem funkcję starosty, Zarząd Powiatu Ostrowskiego oraz Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej podjął wspólnie strategiczną decyzję dotyczącą kompleksowej modernizacji całego szpitala. Wtedy też rozpoczęliśmy remont szpitala od Oddziału Patologii Noworodków, przez pierwszą część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z Pracownią Hemodynamiki. Cieszę się bardzo, że dzisiaj do użytku oddajemy drugą część SOR-u, czyli bloku ambulatoryjnego w obszarze stacjonowania Wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z lądowiskiem dla helikopterów. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji stworzyliśmy wspaniałe warunki pracy dla całego personelu medycznego, a przede wszystkim dla pacjentów - podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Szpitalny Oddział Ratunkowy został wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną: aparat RTG z ramieniem C, ultrasonograf przewoźny oraz mobilny stół operacyjno-zabiegowy. Ponadto do końca grudnia doposażony zostanie między innymi w kardiomonitory z opcją kapnografii, aparat do znieczulania dzieci i dorosłych, respiratory stacjonarne i transportowe oraz przenośne, dwufazowe defibrylatory.

Odwiedzam bardzo dużo szpitali w Polsce. Staram się rozmawiać z dyrektorami i przedstawicielami władz samorządowych na temat ich zarządzania. Cieszę się bardzo, że mogę dziś uczestniczyć otwarciu tak nowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddziału, który gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów, a także komfort pracy lekarzom i pielęgniarkom. Jest to rzecz niezwykle ważna, aby cały personel medyczny pracował w odpowiednich warunkach, które pozwolą w pełni korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Gratuluję dobrego zarządzania, a także tak pięknego miejsca. Ostrowski szpital ma Oddział Ratunkowy, gdzie pacjenci będą czuli się naprawdę bezpiecznie - mówi Bartosz Arłukowicz, Poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Zdrowia.

Modernizacji doczekało się także przyszpitalne lądowisko dla helikopterów. Lądowisko zostało powiększone i wyposażone w oświetlenie do prowadzenia działań ratowniczych przez 24 godziny na dobę przy różnych warunkach pogodowych. Przy lądowisku powstały miejsca postojowe dla policji i straży pożarnej wraz z dogodną drogą dojazdową. Obecnie jest to jedyne miejsce w Południowej Wielkopolsce przystosowane do całodobowych startów i lądowań śmigłowców. Ostrowskie lądowisko będzie też bazą transportu lotniczego dla ościennych szpitali z Ostrzeszowa, Krotoszyna i Pleszewa. Realizacja tego projektu pozwoliła podnieść jakość usług i zwiększyła potencjał medyczny całego ostrowskiego ZZOZ-u.

Przez wiele lat jeździłem karetką pogotowia i wiem jak często brakuje kilku minut, a nawet sekund do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Dlatego też całodobowe lądowisko dla helikopterów pozwoli czuć się bezpiecznie nie tylko mieszkańcom Ostrowa, ale także ościennych powiatów. Dzięki temu pacjent otrzyma także szybko i skutecznie pomoc - dodaje Bartosz Arłukowicz.

Wyremontowany Oddział pobłogosławił ks. Tomasz Hojeński.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1201