OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Poetyckie Listopady
2 grudnia 2010 roku

Poetyckie Listopady

We wtorek, 30 listopada w Pałacu Lipskich w Lewkowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Poetyckie Listopady”. Organizatorem turnieju kierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego był Ostrowski Młodzieżowy Dom Kultury.

Tegoroczne uroczyste podsumowanie konkursu „Poetyckie Listopady” odbyło się 30 listopada 2010 r. w Pałacu Lipskich w Lewkowie. Organizatorem poetyckiego turnieju kierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego był tradycyjnie Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. W uroczej przestrzeni lewkowskiego pałacu laureaci, opiekunowie, rodzice i miłośnicy poezji mogli posłuchać nie tylko utworów nagrodzonych twórców, ale i wspaniałej muzyki w wykonaniu dwóch bardzo młodych artystów - Adama Słocińskiego (gitara) i Bartosza Kaczmarka (fortepian).

Jury tegorocznego konkursu „Poetyckie Listopady” w składzie: Bogna Skrzypczak - Walkowiak, Halina Zapłata, Marzenna Podskarbi oraz Teresa Burkietowicz (sekretarz) po przeczytaniu 283 wierszy napisanych przez 183 poetów z 26 szkół przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

SZKOŁY PODSTAWOWE ZŁOTE JABŁKO
 • Marta Bohonos (11 lat) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim za cykl wierszy, w tym wiersz „Wyobraźnia” (opiekun- Magdalena Suska)
SREBRNE JABŁKO
 • Jakub Janicki (8 lat) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Odejście jesieni” (opiekun -Lucyna Łukomska)
 • Dawid Królak (9 lat) ze Szkoły Podstawowej we Wtórku za wiersz „Z pamiętnika liścia”
NIEBIESKIE JABŁKO
 • Nadia Mieloch (8 lat) ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek za wiersz „Paleta Jesieni” (opiekun - Ewa Skrzypniak)
 • Zuzanna Wawrzyniak (12 lat) ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim za cykl wierszy (opiekun- Sylwia Napieralska)
 • Aurelia Stasiak (8 lat) ze Szkoły Podstawowej w Czekanowie za wiersz „Moja mama”
WYRÓŻNIENIA:
 • Mateusz Rachwalski (10 lat) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Cztery damy” (opiekun - Katarzyna Łukaszewska)
 • Jakub Malik (11 lat) ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Dla ukochanej babci” (opiekun- Paulina Pawlak)
 • Sebastian Morta (12 lat) ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Jesienne wierszowanie” (opiekun-Grażyna Krolek)
 • Natalia Kaczmarek (12 lat) ze Szkoły Podstawowej w Wysocku Wielkim za wiersz „Cztery pory roku” (opiekun -Ewa Wasielewska)
 • Karolina Trzeciak (10 lat) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Biedroneczka” (opiekun -Magdalena Świtoń - Suska)
 • Jagoda Kiełtyka (12 lat) ze Szkoły Podstawowej w Sobótce za zestaw wierszy (opiekun- Jolanta Zielezińska)
 • Wiktoria Daszkiewicz (11 lat) ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Fotolandia” (opiekun -Anna Zborowska)
 • Agata Jańczak (11 lat) ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie za wiersz „Człowiek” (opiekun- Urszula Drygas).
SZKOŁY GIMNAZJALNE

ZŁOTE JABŁKO

 • Aneta Lewandowska (15 lat) z Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim za tryptyk „Noc I,II,II” (opiekun -Leszek Moskwa)
SREBRNE JABŁKO
 • Błażej Rzeszkowski (15 lat) z Gimnazjum Sióstr Salezjanek za wiersz „Sonet” - (opiekun- Iwona Śmiechowska)
NIEBIESKIE JABŁKO
 • Dominik Iciek (14 lat) z Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach za wiersz „Patrz poza to...” (opiekun -Agata Pawlaczyk)
 • Agnieszka Biskupek z Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Szklany domek” (opiekun -Ewa Wojtczak)

WYRÓŻNIENIA:

 • Alaksandra Gałach (14 lat) z Gimnazjum nr 3 w Nowych Skalmierzycach za wiersz „Okno”
 • Weronika Machelak (14 lat) z Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach za wiersz „Dokąd” (opiekun - Agata Pawlaczyk)
 • Marta Matysek (15 lat) z Gimnazjum w Przygodzicach za wiersz „Dzika niepewność” (opiekun- Anna Zydorowicz)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ZŁOTE JABŁKO

 • Paulina Wielanek (18 lat) z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim za zestaw wierszy, w tym wiersz „Istotliwość”
 • Milena Kowalska (18 lat) z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim za zestaw wierszy, w tym wiersz „SMS” (opiekun -Mariola Musioł)
SREBRNE JABŁKO
 • Marta Zybała (16 lat) z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Cała historia”
NIEBIESKIE JABŁKO
 • Maciej Olanicki (17 lat) z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolski za zestaw wierszy (opiekun - Mirosława Grzesiak)
 • Weronika Zalewska (16 lat) z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Brudne myśli” (opiekun- Elżbieta Kaźmierczak)

WYRÓŻNIENIA:

 • Klaudia Wróbel (18 lat) z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Bo Ten chłopiec” (opiekun - Elżbieta Kaźmierczak)
 • Szymon Adam (18 lat) ” z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

za wiersz „Toczymy śmiertelną wojnę”

 • Weronika Handke (18 lat) z Zespołu Szkół Budowlano -Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim za zestaw wierszy (opiekun- Mariola Grabowska)
 • Tomasz Franc (19 lat) z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Nic co ludzkie” (opiekun- Ewa Chmielewska)
 • Magdalena Muszyńska (16 lat) z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Ostatnia Abstrakcja - Dwojga Artystów” (opiekun - Małgorzata Borowska)
 • Monika Jankowiak (17 lat) z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Niespełnione marzenia” (opiekun- Anna Kupczyk)
 • Paulina Piotr (19 lat) z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim za wiersz „Upadam” (opiekun -Elżbieta Jasińska)

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkól:

 • Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim
 • I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
 • II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
 • IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkól Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
 • Gimnazjum w Przygodzicach
 • Gimnazjum Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 • Gimnazjum Nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Gimnazjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa w Daniszynie
 • Szkoła Podstawowa we Wtórku
 • Szkoła Podstawowa w Sobótce
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa w Wysocku Wielkim
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa w Topoli Małej
 • Szkoła Podstawowa w Czekanowie
 • Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim
Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 3267