OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wybrani na radnych IV kadencji
3 grudnia 2010 roku

Wybrani na radnych IV kadencji

W piątek, 3 grudnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie wręczono nominację na Radnych Powiatu Ostrowskiego IV kadencji. Pomimo nieobecności kilku osób przedstawiciele Powiatowej Komisji Wyborczej wręczyli stosowne zaświadczenia.

Stosownie do art. 156 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Powiatowa Komisja Wyborcza w Ostrowie Wielkopolskim stwierdziła, iż w wyborach, które odbyły się 21 listopada 2010 roku na Radnych Powiatu Ostrowskiego wybrani zostali: Jacek Bartczak, Dariusz Bierła, Marek Ewiak, Grzegorz Finke, Włodzimierz Jędrzejak, Jerzy Kątny, Maria Kędzierska - Jachimek, Aleksandra Kierstein, Andrzej Knopiński, Stanisław Krakowski, Andrzej Leraczyk, Tomasz Ławniczak, Marlena Maląg, Leszek Michalak, Marek Michalczak, Łukasz Mikołajczyk, Roman Pacholczyk, Beata Podsadna, Paweł Rajski, Krzysztof Rasiak, Mieczysław Szempiński, Maria Tomaszewska, Józef Wajs, Jerzy Łukasz Walczak, Piotr Walkowski jr., Arkadiusz Wojtczak oraz Tomasz Ziąbka.

Zaświadczenia o wyborze na radnego wręczyli przedstawiciele Powiatowej Komisji Wyborczej w składzie: Małgorzata Zydorowicz, Iwona Gauza i Marcin Woliński. Piątkowe spotkanie w imieniu Komisarza Wyborczego zwołał Sekretarz Powiatu Mirosław Rychlik, który przekazał wszystkim serdeczne gratulacje i życzył owocnej pracy w najbliższych czterech latach.

W nowej radzie są zarówno wieloletni samorządowcy, jak i debiutanci, dla których jest to początek pracy w samorządzie. Niestety nie mogli się dzisiaj stawić wszyscy spośród wybranych 27 radnych. Wiadomo też, że obecny skład Rady ulegnie zmianie. Swoją rezygnację z mandatu radnego złożył już Jacek Bartczak, w związku z objęciem stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Podobnego ruchu można oczekiwać ze strony Krzysztofa Rasiaka, dotychczasowego wicestarosty ostrowskiego, który wygrał wybory na Wójta Gminy Przygodzice. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą w miejsce osób, które zrezygnują z mandatu radnego wejdą kolejni z listy wyborczej, którzy uzyskali największą liczbę głosów - wyjaśnia Mirosław Rychlik, pełniący równocześnie obowiązki Urzędnika Wyborczego.

Na zakończenie Sekretarz Powiatu poinformował o ustalonym przez Komisarza Wyborczego terminie I sesji Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji, która odbędzie się 8 grudnia o godz. 9:00 w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej 43.

Odwiedzin: 1152