OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
I Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji
10 grudnia 2010 roku

I Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji

W środę, 8 grudnia odbyła się I Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego kadencji 2010-2014. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, a także wybrali Prezydium Rady i Zarząd Powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego został Andrzej Leraczyk, funkcję Starosty Ostrowskiego radni powierzyli Pawłowi Rajskiemu. Wicestarostą został Tomasz Ławniczak. Nowi szefowie samorządu powiatowego zostali zgłoszeni przez koalicję Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

I Sesję Rady Powiatu Ostrowskiego, otworzył radny senior, Włodzimierz Jędrzejak. Po uroczystym ślubowaniu radnych w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, którym został Andrzej Leraczyk. Wiceprzewodniczącymi zostali: Marlena Maląg i Grzegorz Finke.

Jako radni powiatu uzyskaliśmy zaufanie wyborców. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiedziemy i będziemy potrafili wspólnie pracować dla dobra powiatu i jego mieszkańców - mówi przewodniczący rady, Andrzej Leraczyk.

W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie wybrali Starostę Ostrowskiego, którym został Paweł Rajski. Funkcję Wicestarosty Ostrowskiego powierzono Tomaszowi Ławniczakowi.

Jest to dla mnie nowe, ogromne wyzwanie, które stawia przede mną wiele zadań. Jestem przekonany, że przy współpracy z zarządem i radnymi uda nam się osiągnąć założony cel. Z Powiatem Ostrowskim jestem związany od 1998 roku i jego problemy są mi świetnie znane. Ubiegając się o stanowisko Starosty Ostrowskiego miałem świadomość, że to nie będzie łatwa kadencja. Ze względu na fakt, że wszyscy radni są dla mnie jednakowo ważni liczę na dobrą współpracę w ramach Rady Powiatu. Przez wiele lat byłem naczelnikiem Wydziału Edukacji, dlatego też oświata jest mi szczególnie bliska, choć wiem, że od dziś wszystkie zadania są dla mnie jednakowo ważne. Mam także nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do współpracy między powiatem, a miastem, która zaowocuje wieloma ciekawymi inicjatywami - wyjaśnia starosta Paweł Rajski.

Podczas inauguracyjnej sesji wybrano także członków Zarządu Powiatu Ostrowskiego. Zostali nimi: Andrzej Knopiński, Roman Pacholczyk i Jerzy Łukasz Walczak.

W pierwszej kolejności musimy zapoznać się z budżetem na rok 2011, który został przygotowany przez poprzedni zarząd z panem Włodzimierzem Jędrzejakiem na czele. Jest to najpilniejsze zadanie, bowiem budżet musimy zatwierdzić jeszcze w tym roku. Oprócz tego trzeba zapoznać się z sytuacją szpitala, a także z najważniejszymi inwestycjami zarówno drogowymi, jak i edukacyjnymi - mówi wicestarosta Tomasz Ławniczak.

W trakcie obrad wybrano także przewodniczących poszczególnych komisji stałych i ich skład. Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury została Maria Tomaszewska. Na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wybrano Dariusza Bierłę. Tomasz Ziąbka został przewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został Marek Ewiak. Łukasz Mikołajczyk będzie kierował pracami Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu. Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej powierzono Aleksandrze Kierstein.

Warto zaznaczyć, że zmieni się również skład rady. Z mandatu radnego zrezygnował Krzysztof Rasiak, który od 7 grudnia pełni funkcję wójta Gminy Przygodzice. W jego miejsce do rady wejdzie Michał Wilczura. Ze stanowiska radnego wycofał się także Jacek Bartczak, który został ponownie burmistrzem Gminy i Miasta Raszków. Jego miejsce zajmie Aneta Franc.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 939