OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilijne spotkanie w Psarach
13 grudnia 2010 roku

Wigilijne spotkanie w Psarach

Po raz czwarty Dom Pomocy Społecznej w Psarach zorganizował Wystawę Bożonarodzeniową dla swoich mieszkańców oraz podopiecznych innych placówek opiekuńczych z terenu południowej Wielkopolski. Uroczyste, świąteczne spotkanie odbyło się w piątek, 10 grudnia.

Okres świąteczny w Domu Pomocy Społecznej w Psarach tradycyjnie już zapoczątkowała Wystawa Bożonarodzeniowa. W spotkaniu z mieszkańcami DPS-ów wzięli udział między innymi: wicestarosta Tomasz Ławniczak, radni Powiatu Ostrowskiego Marek Michalczak i Arkadiusz Wojtczak, sekretarz Gminy Sieroszewice, Mirosława Busza oraz dyrektorzy jednostek powiatowych.

Jest mi niezmiernie miło, że tak dużo domów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przyjęło zaproszenie na naszą wystawę. Organizujemy ją po raz czwarty wspólnie ze stowarzyszeniem „Nasze Psary”. Cieszy nas bardzo, że podopieczni innych jednostek chcą pochwalić się swoim dorobkiem artystycznym i razem z nami poczuć tą niezwykłą atmosferę świąt. Bo właśnie to  jest celem naszej ekspozycji - kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia i zaprezentowanie twórczości podopiecznych, a przede wszystkim stworzenie rodzinnej atmosfery dla jego mieszkańców - mówi Milena Przybylska, dyrektor DPS w Psarach.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego serdeczne życzenie świąteczne wszystkim mieszkańcom i pracownikom DPS-ów złożył wicestarosta Tomasz Ławniczak.

Po raz kolejny spotykamy się w takim kręgu: młodzi i starsi, niepełnosprawni i pełnosprawni. Spotykamy się wokół klejnotu polskiej kultury, jakim są polskie kolędy. Ten moment nas jednoczy i pozwala poczuć, że jesteśmy razem w tym radosnym czasie oczekiwania. Dobrze, że jest taki dzień kiedy wspólnie możemy zasiąść przy stole i w serdecznej atmosferze spędzić ten szczególny czas. W imieniu Starosty Ostrowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu chciałbym życzyć Państwu zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku. Jestem jednocześnie pod wrażeniem wszystkich prac, które napłynęły na konkurs. To małe dzieła sztuki - mówi wicestarosta, Tomasz Ławniczak.

Prace konkursowe wykonali podopieczni DPS-ów z Psar, Marszałek, Kochłowów, Liskowa, Ostrowa, Środowiskowych Domów Samopomocy z Nowych Skalmierzyc i Ostrowa, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ostrowa, a także dzieci z Przedszkola w Psarach oraz Szkoły Podstawowej w Rososzycy. Komisja konkursowa oceniła prace w trzech kategoriach.

W kategorii na postać św. Mikołaja I miejsce przyznano Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, II miejsce zdobył Dom Pomocy Społecznej w Psarach, a III miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim.

W kategorii „oryginalne ciasto świąteczne” zwyciężył Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim, na II miejscu uplasował się Dom Pomocy Społecznej w Psarach, zaś III miejsce przyznano Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim.

W kategorii plastycznej wyniki były następujące: I miejsce zajął Dom Pomocy Społecznej w Psarach, II miejsce przypadło Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, a na III miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa w Rososzycy.  

Otwarcie Wystawy Bożonarodzeniowej poprzedził specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny wykonaniu Grupy Teatralnej, którą prowadzi instruktor Dorota Krzywda, zespołu muzycznego „Niepełnosławni” pod kierunkiem Dariusza Łukasiewicza oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Psarach. Na zakończenie spotkania wszyscy zaproszeni goście otrzymali piernikowe serca.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 696