OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Profilaktyka najważniejsza !
20 lipca 2007 roku

Profilaktyka najważniejsza !

Rada Powiatu Ostrowskiego w budżecie na rok 2007 zagwarantowała kwotę 40.000 zł na realizację programu zdrowotnego ukierunkowanego na zwalczanie chorób nowotworowych.

16 lipca 2007 roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego podjął decyzję, iż kwota ta zostanie przeznaczona na realizację programu zdrowotnego „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego” – program badań przesiewowych dla mężczyzn z Powiatu Ostrowskiego”.

Badaniami zostaną objęci mężczyźni powyżej 45 roku życia. Program, którego realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu, będzie obejmował:

1) badanie lekarskie

2) badanie krwi pod kątem PSA

3) badanie USG

Jak wynika z informacji uzyskanych z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, nowotwory narządów płciowych stanowiły w 2004 roku jeden z najczęściej wykrywanych nowotworów. Współczynnik zachorowań na 10 tys. ludności Powiatu Ostrowskiego wynosił 4,7 (5,4 – kobiety i 4,0 mężczyźni), w tym u kobiet największym zagrożeniem jest nowotwór szyjki macicy, jajnika i trzonu macicy, natomiast u mężczyzn nowotwór gruczołu krokowego.

Programu został skierowany do konsultacji z wszystkimi gminami z terenu powiatu ostrowskiego. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie procedury konkursowej (która powinna zakończyć się w drugiej połowie września) i wyłonienie realizatora programu. Na początku października będzie można przystąpić do przeprowadzenia badań.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 574