OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wystawa muzyczno-plastyczna w IV LO
15 grudnia 2010 roku

Wystawa muzyczno-plastyczna w IV LO

W poniedziałek, 13 grudnia w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się wystawa muzyczno-plastyczna. Organizatorami wernisażu byli doświadczeni pedagodzy i artyści: Iwona Garbacz i Jerzy Wojtaszek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi politycy, znawcy sztuki oraz przedstawiciele prasy.

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim to prawdziwa kuźnia talentów. Właśnie tu kształcą się ludzie z PASJĄ - muzycy, plastycy, aktorzy i poeci. Wernisaż zorganizowany w poniedziałek, 13 grudnia w szkole przy ulicy Wojska Polskiego 17 jest tego najlepszym dowodem.

Organizatorami imprezy byli Iwona Garbacz i Jerzy Wojtaszek, doświadczeni pedagodzy i artyści przez lata związani z IV LO. Zachęceni przez zdolnych wychowanków oraz przy pełnej aprobacie dyrektor Jolanty Maćkowiak zaprezentowali efekty ciężkiej pracy swoich podopiecznych.

Poprzez prostą formę wyrazu stworzone zostały specyficzne klimaty zatrzymanego piękna natury. Ekspozycja cyklu prac plastycznych odwołuje się do wrażliwości widza, próbuje zaspokoić naturalny głód piękna zaklętego w obraz - wyjaśnia współorganizatorka wernisażu Iwona Garbacz.

W pierwszej części tego spotkania publiczność mogła posłuchać wspaniałych pieśni w wykonaniu chóru IV LO oraz niezwykle uzdolnionych solistek: Sandry Brucheiser i Karoliny Jaś. Druga część wernisażu poświęcona została pracom plastycznym Soni Serafin i Marceliny Wojtasik. Prezentacja została poprzedzona profesjonalnym komentarzem Iwony Garbacz, po którym widzowie mogli podziwiać dzieła młodych artystek. Dziewczyny realizują się w różnych technikach artystycznych: od rysunku, poprzez akwarele, temperę, obrazy olejne aż po grafiki. Imprezę wspólnie poprowadzili uczniowie IV LO: Anna Maćkowiak i Konrad Wiligocki.

Dzisiaj nie obejrzymy grafik, ale możemy podziwiać inne formy. Młode artystki twierdzą, że są na etapie ciągłego poszukiwania. Świadectwem tych właśnie poszukiwań jest dzisiejsza ekspozycja - mówi Anna Maćkowiak uczennica IV LO.

Wśród przybyłych na wernisaż gości znaleźli się między innymi politycy, przedstawiciele prasy oraz znawcy sztuki: Cezary Janiszewski i Teresa Burkietowicz.

Warto zaznaczyć, że organizatorzy wystawy deklarują kontynuację cyklu imprez prezentujących talenty uczniów IV LO.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 582