OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Doposażyli straż pożarną
20 grudnia 2010 roku

Doposażyli straż pożarną

Nowy sprzęt o wartości ponad 600 tysięcy złotych trafił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Zakupione urządzenia przeznaczone zostaną do działań ratowniczych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Projekt w 60% sfinansowany został z funduszy unijnych, a pozostałe środki pochodziły z budżetu państwa i powiatu ostrowskiego.

Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim trafił specjalistyczny sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego o wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych. W piątek, 17 grudnia w ostrowskiej straży odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Ostrowie Wielkopolskim - bezpieczne środowisko Wielkopolski”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - st. brygadier Lech Janiak, Starosta Ostrowski - Paweł Rajski, członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wielkopolskiego w Poznaniu, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - druh Henryk Kwiatkowski oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego - Lech Topolan.

Każdego dnia możemy być narażeni na niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków ekologiczno - chemicznych. Taki niestety jest XXI wiek. Musimy zatem być dobrze przygotowani do działań ratowniczych w tym zakresie. Dlatego sprzęt pozyskany przez ostrowskich strażaków jest tak ważny i potrzebny. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ma profesjonalną kadrę, doskonale wyszkolonych strażaków, coraz więcej nowoczesnego sprzętu. To zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo w naszym regionie. Mam jednak nadzieję, że te urządzenia nie będą musiały być zbyt często wykorzystywane - mówi starosta, Paweł Rajski.

Zakres projektu był bardzo obszerny - obejmował zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego niezbędnego do zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii, prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof chemicznych i ekologicznych oraz usuwania ich skutków. Zakupiony został między innymi sprzęt do ochrony osobistej ratowników (aparaty powietrzne, ubrania chemiczne), oprzyrządowanie ratownicze (narzędzia hydrauliczne, poduszki podnoszące, pompy), urządzenia pomiarowe (eksplozymetr i wykrywacz gazów), kamera termowizyjna, środki łączności (radiotelefony), aparatura oświetleniowa, środki do dekontaminacji, sorpcji i neutralizacji (kabina dekontaminacyjna, sorbenty i neutralizatory) oraz sprzęt ratownictwa medycznego.

Cieszę się, że udało nam się pozyskać niebagatelną kwotę na zakup sprzętu dla ostrowskiej komendy. W południowej części województwa zlokalizowanych jest klika zakładów zwiększonego ryzyka, gdzie zgromadzone są duże ilości substancji niebezpiecznych, które w przypadku niekontrolowanego uwolnienia mogą stanowić poważne zagrożenia dla ludzi i  środowiska. Zagrożenia te związane są również z transportem substancji niebezpiecznych szlakami komunikacji drogowej i kolejowej. W naszej jednostce funkcjonuje specjalistyczna grupa przygotowana do tego typu działań - wyjaśnia st. bryg. Andrzej Morta, komendant Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowy sprzęt kosztował blisko 630 tysięcy złotych. Ze środków WRPO zostało sfinansowanych 60 % kosztów zakupu. 240 tysięcy złotych pozyskano z rezerwy Ministra Finansów, a 28 tysięcy złotych dołożył Powiat Ostrowski.

W województwie wielkopolskim mamy sześć Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Grupy działają podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych, toksycznych i bardzo szkodliwych dla człowieka oraz środowiska. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi możemy już na wstępie je zneutralizować i zabezpieczyć. Do tej pory na terenie naszego województwa mieliśmy kilka pojazdów, które były wyposażone w podstawowe urządzenia. Niestety brakowało nam ubrań gazoszczelnych, czyli sprzętu zabezpieczającego pracę strażaków uczestniczących w tego rodzaju akcjach. Gratuluję ostrowskiej Komendzie dobrze napisanego wniosku, który pozwolił na pozyskanie środków zewnętrznych na zakup sprzętu - mówi Lech Janiak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Przypomnijmy, że Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego działa przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie od dwóch lat. Swoim zasięgiem obejmuje powiat ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski i kępiński, ale w razie potrzeby może być wykorzystana na terenie całego województwa. W sumie na terenie Wielkopolski funkcjonuje 6 takich grup, które oprócz Ostrowa zlokalizowane są w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 748