OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jasełka w szpitaliku
21 grudnia 2010 roku

Jasełka w szpitaliku

W piątek, 17 grudnia uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim przedstawili dzieciom z ostrowskiego szpitalika Jasełka. Program słowno - muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej został przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Dukowicz - Kujawy oraz Małgorzaty Borowskiej.

Uczniowie z IV LO z klas artystycznych: II A oraz I A sprawili, że na twarzach pensjonariuszy Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci przy ul. 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim zagościł uśmiech, a w sercu pojawiła się wielka radość.

Młodzież pod kierunkiem Agnieszki Dukowicz - Kujawy oraz Małgorzaty Borowskiej przygotowali dla dzieci program słowno - muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej. Młodzi aktorzy przygotowali również drobne upominki - po występie każde dziecko otrzymało maskotkę oraz słodycze. Zebraniem maskotek zajęło się szkolne koło PCK działające w IV LO pod kierunkiem Marty Talagi.

Przedstawienie podobało się nie tylko chorym dzieciom, ale również szpitalnemu zespołowi edukacyjnemu, w imieniu którego Patrycja Kryjom wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z młodzieżą IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy. Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci mieści się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 3 Maja 35 (dawny Kolejowy Szpital Dziecięcy). Świadczy usługi w zakresie kompleksowej rehabilitacji niemowląt, dzieci i młodzieży w stanach pourazowych, pozabiegowych, skoliozach, wadach postawy, dystrofiach mięśniowych, polineuropatiach, niedowładach, zaostrzeniach stanów przewlekłych i innych. W ramach udzielanych świadczeń zapewnia możliwość bezpłatnego pobytu matki z dzieckiem. Oddział umożliwia realizację zajęć edukacyjnych w ramach szkoły przyszpitalnej. Przyjęcia na Oddział odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Poradni rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej lub lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, urologicznych. Ponadto Oddział posiada bogato wyposażone gabinety kinezyterapii, fizykoterapii z hydroterapii, sale terapii zajęciowej, salę doświadczeń świata.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 470