OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia
29 grudnia 2010 roku

Wigilia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim tradycyjnie organizuje uroczystą wieczerzę wigilijną. Przy świątecznym stole wśród zaproszonych gości nie zabrakło również starosty ostrowskiego, Pawła Rajskiego.

We wtorek, 21 grudnia br. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta wieczerza Wigilijna.

W uroczystości tej udział wzięli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Siudziński, Proboszcz parafii p.w. św. Pawła Apostoła ks. Marian Niemier, rodzice oraz uczestnicy Ośrodka.

Uroczyste spotkanie rozpoczęły dzieci przedstawiając jasełka wyreżyserowane przez nauczycielki Dorotę Skowrońska i Magdalenę Wagner. Ich występ został nagrodzony gromkimi oklaskami. Po nim wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie serdeczne życzenia.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także starosty, Pawła Rajskiego, który złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe, a podopiecznym wręczył słodki podarunek.

Pojawił się również Mikołaj wywołując ogromną radość u dzieci. W tym roku bogaty wór świętego Mikołaja zapełnił się dzięki hojności uczniów Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Fundacji Nowa Nadzieja z Kalisza.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 465