OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowi radni w Powiecie Ostrowskim
29 grudnia 2010 roku

Nowi radni w Powiecie Ostrowskim

Rada Powiatu Ostrowskiego na sesji w dniu 28 grudnia podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnych: Beaty Podsądnej, Stanisława Krakowskiego Jacka Bartczaka i Krzysztofa Rasiaka. Ich miejsce zajęli Aneta Franc, Ewa Mielczarek, Maciej Dwornik oraz Michał Wilczura (PSL). Zatwierdzono także zmiany w tegorocznym budżecie powiatu.

Wygaśniecie mandatu radnych spowodowane było objęciem przez Beatę Podsadną i Stanisława Krakowskiego funkcji zastępców Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego oraz stanowiska Wójta Gminy Przygodzice przez Krzysztofa Rasiaka i Burmistrza Gminy i Miasta Raszków przez Jacka Bartczaka. Ich miejsce zajęli radni, którzy w wyborach samorządowych zajęli kolejno największą liczbę głosów. Są to: Aneta Franc (PiS), Ewa Mielczarek i Maciej Dwornik (Platforma Obywatelska) oraz Michał Wilczura (PSL). Nowo powołani radni złożyli ślubowanie i od tego momentu mogli już czynnie uczestniczyć w obradach Rady Powiatu Ostrowskiego.  

W związku z wyborem nowych radnych uzupełniono składy komisji stałych Rady Powiatu Ostrowskiego. Ponadto oddelegowano Dariusza Bierłę i Józefa Wajsa do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Ostrowskim. Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie powiatu.

Do naszego budżetu wpłynęły dodatkowe pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. To wynik rozliczenia projektu budowy drogi Przygodzice - Wtórek. Jest to kwota ponad 624 tysięcy złotych. Zarząd Powiatu zaproponował, aby te pieniądze przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół Technicznych. Bardzo się cieszę, że Rada jednogłośnie poparła naszą propozycję. Ponadto kwotę 30 tys. zł przeznaczyliśmy na zakup 10 komputerów dla ostrowskiej policji. To sprzęt bardzo potrzebny w codziennej pracy policjantów - wyjaśnia starosta Paweł Rajski.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Leraczyk wzniósł toast za pomyślność w Nowym Roku.

Dziękując za wszystko co było minione, życzę nam wszystkim, aby w codziennej, często trudnej rzeczywistości udało nam się być otwartym na drugiego człowieka. Życzę, abyśmy zawsze widzieli potrzebę rozmowy z naszymi wyborcami, mieszkańcami Powiatu Ostrowskiego. Wszelkiej pomyślności, zdrowia i wszystkiego dobrego na cały 2011 rok.

Kolejną sesję, na której zatwierdzony zostanie przyszłoroczny budżet powiatu, zaplanowano na 19 stycznia.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1386