OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uchwałą Zarządu Powiatu
31 lipca 2007 roku

Uchwałą Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Ostrowskiego przyznał 60.000 złotych dotacji na renowację systemów odwadniania sieci dróg powiatowych. Prace zakończą się jesienią tego roku i będą prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Na posiedzeniu w poniedziałek, 30 lipca br. Zarząd Powiatu między innymi rozdysponował środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z przepisami pieniądze ulokowane w tym funduszu muszą być przeznaczone na realizację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W związku z tym jednogłośnie podjęliśmy uchwałę, że 60. 000 złotych przekażemy właśnie na renowację systemów odwadniania sieci dróg powiatowych. Potrzeby w tym zakresie są wciąż bardzo duże, stąd nasza decyzja. – wyjaśnia przewodniczący zarządu, starosta Włodzimierz Jędrzejak.
W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie ścinka poboczy, odmulenie rowów, remonty przepustów, wykaszanie poboczy i rowów, wycinka drzew i krzewów. Roboty przeprowadzone zostaną we Wtórku, Radłowie, Sobótce i Sieroszewicach – w sumie na odcinku ponad 5 kilometrów. – informuje Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Ponadto ze środków Funduszu Zarząd Powiatu przyznał 12.000 zł na modernizację sieci wodociągowej i wymianę pomp głębinowych oraz 5.000 na konserwację urządzeń melioracyjnych.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 686