OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obwodnica II etap spotkanie z projektantami
3 sierpnia 2007 roku

Obwodnica II etap spotkanie z projektantami

2 węzły, 9 przecięć, przejazd rowerowo-pieszy, most na Baryczy, trzy przejścia dla zwierząt – takie obiekty inżynierskie zawiera projekt drugiego etapu obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Koncepcja, której autorem jest poznańskie biuro projektowe DROMOST, została zaprezentowana w środę 1 sierpnia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

Starosta Włodzimierz Jędrzejak do udziału w spotkaniu zaprosił przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, prezydenta miasta, wójtów gminy Ostrów i Przygodzice, reprezentacje nadleśnictwa Taczanów i Antonin, oraz ekspertów z firmy GEOPLAN, z którą powiat współpracuje przy realizacji tej inwestycji.

Spotkanie miało typowo roboczy charakter, stąd tak szeroka reprezentacja wielu środowisk. Chodzi nam o to, aby jeszcze na etapie projektowania uwzględnić w sposób maksymalny oczekiwania mieszkańców związane z drogami dojazdowymi, zjazdami, skomunikowaniem całego obszaru obwodnicy z pozostałymi terenami. Gospodarze gmin bardzo wnikliwie oceniali i opiniowali wszystkie obiekty inżynierskie, wnosili swoje uwagi i inicjatywy. Miasto Ostrów i gmina Przygodzice optują na przykład za wybudowaniem jeszcze jednego węzła na trasie drugiego etapu. Przy realizacji tak potężnej inwestycji musimy pamiętać także o środowisku naturalnym, stąd obecność nadleśnictw. W mojej ocenie było to bardzo ważne i konstruktywne spotkanie, gdyż lepiej uwzględnić wszystkie potrzeby jeszcze na etapie projektowania, przedyskutować projekt bardzo dokładnie, niż później borykać się z problemami. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo całą trasę obwodnicy. Na wniosek samorządowców naniesiono korekty związane z lewoskrętami, drogami serwisowymi, lokalizacją ekranów akustycznych. Na ulicy Smardowskiej w Wysocku Małym ustalono, że przejście pieszo-rowerowe zostanie dostosowane także do przejazdu samochodów. Uwzględniono również postulaty nadleśnictw dotyczące dostosowania dróg serwisowych dla ciężkich pojazdów wywożących drewno z lasów. Niestety w kilku miejscach obwodnica przetnie gospodarstwa rolne. Już teraz starosta sygnalizował konieczność spotkania u wojewody, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć interesy właścicieli tych nieruchomości.

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy się spotkać w tak zacnym gronie, ale temat jest na tyle istotny, że wymaga takiego gremium. Chcę potwierdzić dobrą informację przekazaną już przez starostę, że na przełomie sierpnia i września spodziewamy się decyzji pozwolenia na budowę. W tym roku chcemy zakończyć procedurę przetargową i zagospodarować pierwsze miliony. Wszystko wskazuje na to, że budowa pierwszego etapu zakończy się w roku 2009. Mamy również nadzieję, że w sposób ciągły, nieprzerwany przystąpimy do realizacji etapu drugiego. Całość przy optymistycznym scenariuszu powinna być oddana do użytku w 2011 roku. – informuje Marek Napierała, dyrektor GDDKiA w Poznaniu.

Drugi etap będzie miał 13,5 kilometra długości, dwie jezdnie - każda po dwa pasy ruchu. Wszystkie przecięcia z drogami poprzecznymi będą bezkolizyjne, gdyż zaprojektowano je w formie wiaduktów. W kilku miejscach zostaną zastosowane ekrany akustyczne. Cała obwodnica Ostrowa będzie miała prawie 20 kilometrów. Jest to największa i najdroższa inwestycja realizowana przez poznańską GDDKA w południowej Wielkopolsce.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 846