OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
VII Powiatowe Zawody Wędkarskie
7 sierpnia 2007 roku

VII Powiatowe Zawody Wędkarskie

Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa zdobyło Puchar Starosty Ostrowskiego podczas VII Powiatowych Zawodów Wędkarskich. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 dwuosobowych drużyn. Impreza połączona była z piknikiem ekologicznym.

Zawody wędkarskie powiat organizuje od 7 lat i można powiedzieć, że cieszą się one dużą popularnością i uznaniem wśród wędkarzy. W tym roku na łowisku w Maślance (Psary) do rywalizacji stanęło 17 dwuosobowych drużyn. W zawodach wystartowali przedstawiciele powiatowych służb: dwie drużyny straży pożarnej oraz jedna drużyna policji. W imprezie uczestniczyli także przedstawiciele samorządów gminnych: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Sieroszewice, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina Przygodzice oraz Starostwo Powiatowe (2 drużyny). Swoich reprezentantów miały również: Państwowa Inspekcja Pracy, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, KRUS, Powiatowa Straż Rybacka, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego i po raz pierwszy Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa. Jedynymi przedstawicielami lokalnych mediów była drużyna Naszego Rynku.

Zawody na Maślance odbyły się zgodnie ze statutem Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawodnicy zachowywali się wzorowo. Wszystko odbyło się w jak największym porządku. Takie zawody umożliwiają spotkanie się wędkarzy w szerszym gronie, wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów, integrację. Wyniki uzyskane na tym zbiorniku przez zdobywców pierwszych miejsc były wyjątkowo dobre. Z pewnością spotkamy się za rok. – mówi Tadeusz Wange sędzia główny zawodów.

W kategorii Najlepsza Drużyna pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa zdobywając Puchar Starosty Ostrowskiego, drugie miejsce Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, trzecie miejsce Urząd Gminy i Miasta Odolanów, czwarte Komenda Powiatowa Policji, natomiast piąte Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W kategorii Najlepszy Indywidualny Zawodnik pierwszą lokatę oraz Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego wywalczył Sergiusz Strach (11,255kg), drugie miejsce Andrzej Pawelec, trzecie Czesław Jackowiak, czwarte Łukasz Strycharczyk, piąte Tomasz Zimniak. W kategorii Najcięższa Ryba zwyciężył Andrzej Pawelec (1,700kg) i został uhonorowany Pucharem Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

W trakcie zawodów przeprowadzono pogadanki, których głównym tematem była gospodarka wodna i ochrona wód. Szczególną uwagę skupiono na utrzymaniu we właściwym stanie cieków wodnych na terenie powiatu ostrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Spółek Wodnych z terenu powiatu, do których to należy konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych. Oprócz przedstawicieli spółek wodnych na spotkanie przybyli przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. – wyjaśnia Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 922