OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dwór na sprzedaż
11 marca 2011 roku

Dwór na sprzedaż

Zespół dworsko-parkowo-folwarczny w Przygodzicach znany bardziej jako „Dwór Przebendowskiego” wystawia na sprzedaż Powiat Ostrowski. Obiekt nie ma statusu zabytku, ale nowy nabywca stanie się właścicielem nie tylko atrakcyjnie położonej parceli, ale wraz z nią bogatej historii obiektu, którą można byłoby obdzielić kilka budowli.

Historycy są raczej zgodni, że znajdujący się na terenie dawnego Technikum Rolniczego obecnie CKU Przygodzice „Dwór Przebendowskiego” to jeden z ciekawszych obiektów na terenie gminy, chociaż wielokrotnie modernizowany ma już statutu zabytku.

Obraz 001

 - To właśnie tu zapadały ważne decyzje gospodarcze, dotyczące również Ostrowa. Ponieważ budynek był kilkakrotnie przebudowywany, nie jest pod względem wizualnym atrakcyjny. Jego początki, czyli fragmenty zachowane w fundamentach, mogą sięgać XV wieku - czasów gdy właścicielami Przygodzic byli Gołuchowscy herbu Wieniawa – mówi Edmund Radziszewski, historyk i regionalista.

Związki „Dworu” z Ostrowem dotyczą nie tylko osoby Przebendowskiego właściciela miasta. Z tym miejscem wiąże się także niezrealizowany pomysł „Światłowa”, nowego miasta, które miało powstać i być konkurencją dla Ostrowa. Mimo lokacji „Światłowa” pomysł ten nigdy nie został zrealizowany.

DSC09971

Złoty okres, „Dworu Przebedowskiego” skończył się w połowie XIX w., kiedy został wybudowany nowy „dwór” w Przygodzicach, dokąd przeniósł się dzierżawca majątku. We współczesnych czasach swoje lokum znalazł tam internat Technikum Rolniczego. „Dwór Przebendowskiego” ostatnią przebudowę przeszedł na początku XX wieku. Do parterowego budynek zostały m.in. dobudowane drewniane werandy, a w części obiektu utworzono pokoje mieszkalne.

DSC09966

Wystawiony ponownie na sprzedaż budynek znajduje się na działce o powierzchni 0,23 ha. Powierzchnia użytkowa wynosi 415 m kwadratowych. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną odgromową. Nieruchomość posiada dojazd z drogi asfaltowej oraz dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. Cena wywoływacza ustalona została na poziomie 280 tys. złotych, a przetarg zaplanowany jest na 29 marca 2011 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu lub telefonicznie.

To tyle informacji o teraźniejszości obiektu. Jak wiele obiektów zabytkowych także z tym wiążą się ciekawe legendy i podania.

 - Z budynku wychodziło kiedyś podziemne przejście prowadzące prawdopodobnie do istniejącego niegdyś w Przygodzicach kościoła przy drodze do Wysocka, mogło pochodzić ono z XVII wieku. Starsi mieszkańcy, którzy pamiętają je jeszcze sprzed czasów, kiedy zostało zasypane, twierdzą, że prowadziło ono do kościoła w Wysocku Wielkim – mówi E. Radziszewski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 953