OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bociany z powiatu
25 marca 2011 roku

Bociany z powiatu

Jeśli zwyczajowo szacuje się, że co piąty bocian na świecie „to Polak”, to jako pewnik można przyjąć, że najbardziej znanymi boćkami z Powiatu Ostrowskiego są te z Przygodzic. Dzięki umieszczonej nad gniazdem kamerze losy pierzastych lokatorów śledzą internauci w najbardziej odległych krajach globu.

Bocian biały to nie tylko symbol czystego środowiska, którego wizerunek używany jest do promocji Powiatu Ostrowskiego, ale także zwiastun wiosny. To właśnie bocianom w ramach cyklu „Ostrowskie Spotkania z Przyrodą”  poświęcona została prelekcja ilustrowana pokazem fotografii. Spotkanie odbyło się 23 marca 2011 roku w czytelni Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Jako pewien symbol i długo oczekiwany zwiastun nadchodzącej wiosny zebrani potraktowali fakt, że właśnie w dniu prelekcji zaobserwowano na naszym terenie pierwszego bociana, który wrócił po zimowej przerwie.

(009)Bocian biały

Paweł T. Dolata z Południowo Wielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przedstawił prezentację pt. ”Gwiazdy Internetu z Przygodzic i ich sąsiedzi, czyli bociany białe w powiecie ostrowskim". Prelekcji z dużą uwagą i zainteresowaniem wysłuchało ok. 40 osób ciekawych wiedzy o otaczającej nas przyrodzie. Bociany białe to jedne z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w Polsce. Od setek lat są obecne w polskich zwyczajach i kulturze. Ponieważ w naszym kraju żyje najliczniejsza jego populacja na świecie (ok. 20% liczebności światowej), dla wielu gości z zagranicy jest symbolem polskiej przyrody i krajobrazu.

Jednym z obszarów najintensywniejszych prac nad poznaniem i ochroną bociana białego w Polsce jest od kilkunastu lat Powiat Ostrowski poprzez prowadzone projekty: od 1994 r. ”Badania i ochrona bociana białego w powiecie ostrowskim” i trwający od 2006 r. projekt ”Blisko bocianów”, oparty na transmisji internetowej z gniazda w Przygodzicach na stronach www.bociany.ec.pl i www.bociany.ittv.pl.

W powiecie ostrowskim gniazduje ok. 100 par bocianów, znacznie więcej jest gniazd, nie wszystkie jednak są stale zasiedlone.

Więcej informacji o prelekcji na www.pwg.otop.org.pl.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 494