OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorząd na szóstkę !
20 sierpnia 2007 roku

Samorząd na szóstkę !

Starostwo Powiatowe w Ostrowie zwyciężyło w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd na 6” - na najlepiej wspierające ponadgimnazjalne placówki oświatowe. Współpracę na linii urząd – szkoła oceniło 418 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu zorganizowanego przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY przystąpiło 71 samorządów.

Dyrektorzy szkół z całej Polski za pomocą ankiet ocenili starostwa powiatowe oraz urzędy miast. Zwyciężyły te samorządy, które otrzymały największą liczbę punktów (zadecydowała średnia otrzymanych ocen). W konkursie wzięło udział 71 samorządów, a ankietę wypełniło 418 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięskie samorządy w poszczególnych województwach, które najlepiej współpracują z podległymi im szkołami, to: Starostwo Powiatowe w Świdnicy (woj. dolnośląskie), Starostwo Powiatowe w Radziejowie (woj. kujawsko-pomorskie), Starostwo Powiatowe w Zamościu (woj. lubelskie), Starostwo Powiatowe Strzelecko-Drezdeneckie (woj. lubuskie), Starostwo Powiatowe w Tomaszowie (woj. łódzkie), Starostwo Powiatowe w Tarnowie (woj. małopolskie) Starostwo Powiatowe w Płocku (woj. mazowieckie), Urząd Miasta Opola (woj. opolskie), Urząd Miasta Rzeszowa (woj. podkarpackie), Starostwo Powiatowe w Augustowie (woj. podlaskie), Starostwo Powiatowe w Kwidzynie (woj. pomorskie), Urząd Miasta Chorzowa (woj. śląskie), Starostwo Powiatowe w Staszowie (woj. świętokrzyskie), Starostwo Powiatowe w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), Starostwo Powiatowe w Ostrowie (woj. wielkopolskie), Urząd Miasta Koszalina (woj. zachodniopomorskie).

Jest dla nas bardzo cenne wyróżnienie, ponieważ tak wysoko pracę urzędu ocenili dyrektorzy szkół. Cieszę się, że nasz samorząd najlepiej w całym województwie wspiera rozwój podległych sobie szkół. Wyniki konkursu upewniły nas, że podjęty kierunek naszych starań jest właściwy. – mówi starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

Konkurs „Samorząd na 6” jest jednym z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, w ramach którego działa Wydawnictwo Edukacja w Polsce. Jego celem jest docenienie samorządów, które w szczególny sposób wspierają rozwój podległych sobie placówek oświatowych. Może on również pomóc samorządom i dyrekcjom szkół w polepszeniu koordynacji ich działań, a w okresie niżu demograficznego wskazać najefektywniejsze sposoby promowania szkół i ich informatyzacji.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 18 października 2007 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w czasie Forum Edukacyjnego EUROAKADEMIA. Dla zwycięskich samorządów nagrodami są dwuosobowe wycieczki do Bułgarii, których fundatorem jest Centrum Turystyki OSKAR. Wśród głosujących dyrektorów rozlosowane zostaną cenne nagrody.

Konkurs odbywa się pod patronatem: Marszałka Sejmu RP, Związku Powiatów Polskich oraz marszałków województw. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Grupa Wydawnicza INFOR S.A.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 715