OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowi dyrektorzy powiatowych szkół
24 sierpnia 2007 roku

Nowi dyrektorzy powiatowych szkół

Nowi dyrektorzy powiatowych szkół to Marek Lewicki, Olga Koterba oraz Marek Wojtasz. 22 sierpnia na posiedzeniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego starosta Włodzimierz Jędrzejak wręczył im akty powierzenia obowiązków na okres pięciu lat szkolnych.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego w dniu 22 sierpnia 2007 roku Włodzimierz Jędrzejak, Przewodniczący Zarządu wręczył akty powierzenia obowiązków dyrektora w 4 powiatowych szkołach. Stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie powierzono dr Markowi Lewickiemu, dyrektora Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie mgr inż. Oldze Koterbie, natomiast mgr Markowi Wojtaszowi powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie. Dyrektorów wyłoniono w drodze konkursów, które odbyły się między 4 a 6 lipca br. w Starostwie Powiatowym. Również Wielkopolski Kurator Oświaty nie zgłosił zastrzeżeń co do kandydatów.

Podobny akt otrzymał mgr inż. Eugeniusz Namysł, któremu Zarząd Powiatu przedłużył powierzenie dotychczas zajmowanego stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie, po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej i Kuratorium Oświaty.

Dyrektorzy pełnić będą swoje obowiązki przez okres 5 lat szkolnych czyli od 1 września 2007 do 31 sierpnia 2012 roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1143