OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
31 sierpnia 2007 roku

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Należy powołać do życia aglomerację kalisko-ostrowską – zgodnie mówili uczestnicy spotkania w Starostwie Powiatowym, które odbyło się w poniedziałek, 27 sierpnia br. Zaproszenie starosty ostrowskiego do udziału w dyskusji na temat utworzenia zorganizowanej płaszczyzny współpracy między samorządami przyjęli burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego, a także prezydent Ostrowa Wielkopolskiego i prezydent Kalisza.

Należy powołać do życia aglomerację kalisko-ostrowską – zgodnie mówili uczestnicy spotkania w Starostwie Powiatowym, które odbyło się w poniedziałek, 27 sierpnia br. Zaproszenie starosty ostrowskiego do udziału w dyskusji na temat utworzenia zorganizowanej płaszczyzny współpracy między samorządami przyjęli burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego, a także prezydent Ostrowa Wielkopolskiego i prezydent Kalisza.

W spotkaniu uczestniczyli: wiceprezydent Kalisza, Daniel Sztandera, prezydent Ostrowa Radosław Torzyński, burmistrzem Odolanowa Józef Wajs, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc, Zdzisław Mielczarek, burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak, wójt Sośni Michał Wilczura, wójt gminy Ostrów, Zygmunt Glapa, wicewójt Przygodzic, Dariusz Morisson, sekretarz Sieroszewic, Mirosława Busza.

Zdaniem samorządowców aglomeracja kalisko-ostrowska ma być przeciwwagą dla dominującej pozycji Poznania w Wielkopolsce. Uczestnicy spotkania wyraźnie podkreślali, że bardzo często przy podziale środków unijnych, dotacji, finansowania różnorodnych inwestycji w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę aglomeracja poznańska, a dopiero później pozostałe miasta i powiaty.

Na naszym terenie mieszka 350 tyś. mieszkańców. I w związku z tym mamy możliwości i predyspozycje, aby taką aglomerację utworzyć. Jako samorządy w sposób naturalny jesteśmy coraz bliżej siebie i myślę, że chcemy razem współpracować. Powinniśmy także mieć wpływ na to jak ten nasz subregion będzie się rozwijał i integrował. Do tego potrzebna jest jednak płaszczyzna współpracy. My musimy się spotykać, wymieniać informacjami, wypracowywać wspólne stanowiska i mówić w naszej sprawie jednym głosem. – mówił podczas spotkania Daniel Sztandera.

Wiceprezydent Kalisza przedstawił samorządowcom projekt porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Porozumienie obejmuje takie obszary jak: promocja gospodarcza i turystyczna, współpraca w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego, poprawy warunków inwestowania, wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców, poprawy jakości przestrzennej, transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, ekologii.

Jako starosta powiatu ostrowskiego w pełni podzielam tę inicjatywę. Bardzo się cieszę, że spotkała się ona także z uznaniem wójtów i burmistrzów z terenu naszego powiatu. Jeśli chcemy, aby nasz głos był silny i ważny musimy się zjednoczyć. Poznań musi zacząć się liczyć także z pozostałymi miastami i powiatami. Wielkopolska nie może się kończyć w Kórniku, czy Tarnowie Podgórnym. Wierzę, że razem możemy wiele zdziałać dla rozwoju aglomeracji kalisko-ostrowskiej. – uważa starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Wszyscy burmistrzowie i wójtowie poparli inicjatywę utworzenia aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Zadeklarowali jednocześnie, że na forum Rad Gmin przedstawią projekt porozumienia w tej sprawie. Po uzyskaniu opinii radnych będzie można przystąpić do podpisania stosownego dokumentu w tej sprawie.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 881