OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inne jednostki powiatowe
31 maja 2011 roku

Inne jednostki powiatowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Królowej Jadwigi 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax. +48 62 736-51-39
strona internetowa: www.poradnia-ostrow.pl
e-mail: sekretariat@poradnia-ostrow.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Gimnazjalna 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 736-21-25
e-mail: osrodek@osw.pl

nklub sztuka i edukacja

ul. Królowej Jadwigi 8-10
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62-735-49-54
e-mail: galeria@galeria.ostrow-wielkopolski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Słowackiego 1c
63 - 400 Ostrów Wielkopolskim
tel. +48 62-735-51-52 w.30
tel/fax. +48 62-735-02-05
strona internetowa: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl
e-mail: pcpr-sekretariat@powiat-ostrowski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Al. Słowackiego 1c
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62-737-10-98

Dom Pomocy Społecznej im. s. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Partyzancka 8
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62-736-42-54
fax. +48 62-735-54-73

Dom Pomocy Społecznej w Psarach

Psary, ul. Kaliska 3
63 - 405 Sieroszewice
tel.+48 62-739-60-84

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 738-45-63 lub +48 62 738-45-63 w. 45

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Komuny Paryskiej 14
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 736-91-33

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Staszica 1
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 735-51-65 w.11 lub +48 62 735-51-66

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Wolności 29a
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 73-73-200
fax. +48 62 73-73-202
www.pup.ostrowwlkp.pl
e-mail: poow@praca.gov.pl

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Limanowskiego 20
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 595-11-00 lub +48 62 595-11-11
fax. +48 62 736-29-09
strona internetowa: www.szpital.osw.pl
e-mail: zzozostrow@poczta.onet.pl

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim

al. Słowackiego 1c
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737-11-57 lub +48 507-014-998
fax. + 48 62 737-11-57 
strona internetowa: www.pwdr.powiat-ostrowski.pl
e-mail: pwdr@powiat-ostrowski.pl

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 22170