OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dworek odzyska blask
2 czerwca 2011 roku

Dworek odzyska blask

W ciągu 3-4 lat Dworek Przebendowskiego powinien odzyskać dany blask. Tak przynajmniej zapowiada nowy właściciel, który kupił obiekt od Powiatu Ostrowskiego i chce przykrócić mu pierwotną funkcje urządzając rezydencję.

W końcu marca br. Ciekawy pod względem historycznym obiekt po raz drugi wystawiony został w przetargu na sprzedaż i znalazł nowego nabywcę.

\"*

- W tym przypadku istotne była dla nas dwie rzeczy. Jedna to wpływ ok. 280 tys. do budżetu powiatu ze sprzedaży. Druga to fakt, że poprzez swoje działania uratowaliśmy dworek, który ma swoją określoną i ciekawą historię. Ten obiekt dość długo czekał na to, aby być zamieszkanym. Dziś widać ślady bytności lokatorów i różne style przeróbek, mam jednak nadzieję, że wszystko zostanie ujednolicone przez właściciela – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Mimo, że od czasu sprzedaży i zakończenia spraw formalno-własnościowych nie minęło wiele czasu widać już rękę gospodarza. Teren wokół został ogrodzony i uporządkowany.

To właśnie tu w Dworku Przebendowskiego zapadały ważne decyzje gospodarcze, dotyczące również Ostrowa. Jego początki, czyli fragmenty zachowane w fundamentach, mogą sięgać XV wieku - czasów gdy właścicielami Przygodzic byli Gołuchowscy herbu Wieniawa.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 336