OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Boisko nabiera kształtów
2 czerwca 2011 roku

Boisko nabiera kształtów

Na wrzesień planowane jest zakończenie budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Starostwu udało się pozyskać 60 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, a ze środków tych powstanie 6 torowa bieżnia.

Finansowany z budżetu obiekt nabiera już realnych kształtów.

\"*

 – Zakończony został pierwszy etap inwestycji czyli podbudowa. Po rozstrzygnięciu projekty do wykonania pozostanie warstwa wyrównująca i właściwa nawierzchnia – mówi Dariusz Kaczmarek dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach. – Realizacja tego obiektu oznacza dla nas możliwość realizacji w ramach zajęć lekcyjnych wszystkich dyscyplin sportowych. W pierwotnym projekcie mogłyby to być tylko zajęcia z piłki nożnej – wyjaśnia dyrektor.

Szkoła, ale także społeczność lokalna wzbogacą się o boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, boisko do piłki ręcznej, miejsce do zajęć sprawnościowych, a także bieżnię lekkoatletyczną wraz z rozbiegiem. Na to ostatnie zadanie przygotowano projekt i udało się pozyskać środki. Dzięki temu powstanie tartanowa bieżnia o wymiarach: długość 136 m, szerokość 7,37 m, liczba torów 6, a powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 1002,32 m2.

\"*

W pobliżu obiektów sportowych zlokalizowane zostaną także miejsca parkingowe.

Budowa boiska w Przygodzicach była tą inwestycją, która budziła duże emocje i wątpliwości. Początkowo planowano bowiem budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz trybunę. Koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na ok. 3 mln złotych. Równie drogi byłyby roczne utrzymania obiektu.

- Na takie boisko, przy takim zadłużeniu, nie było nas po prostu stać. To byłoby marnotrawstwo pieniędzy – mówi Paweł Rajski starosta Ostrowski, który zlecił przebudowę pierwotnej koncepcji. - Z tych informacji, które mamy na dziś koszt budowy boisk nie powinien przekroczyć ok. 2 mln złotych. Z tego ok. 260 stanowić będą środki z zewnątrz. Już pozyskaliśmy 60 tys. z Urzędu Marszałkowskiego, a 200 tys. zł mamy wstępnie obiecane z budżetu Gminy Przygodzice.

Nowy obiekt powinien być gotowy na początek nowego roku szkolnego. To dobra informacja nie tylko dla ok. 500 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, ale także mieszkańców gminy.

- Chcemy, żeby na zasadzie porozumienia z boisk mogła korzystać młodzież szkoły średniej, gimnazjaliści jak i mieszkańcy gminy. Wiemy, że takie głosy, że powinno być tylko boisko do piłki nożnej. Nas jednak nie było stać na budowę i utrzymywanie tak dużego obiektu. Po przeanalizowaniu budżetu zwróciliśmy się do gminy z prośba o dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych. Pod adresem gminy zwróciliśmy się z prośbą o rozważenie dofinansowania budowy w wysokości 1 mln złotych, wtedy moglibyśmy pozostawić pierwotną wersję. Gmina takich środków nie miała zdecydowaliśmy się więc zrobić coś ekonomiczniejszego – mówi Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 305