OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat wspiera obszary wiejskie
9 czerwca 2011 roku

Powiat wspiera obszary wiejskie

Dwadzieścia tysięcy złotych dofinansowania otrzymała Fundacja im. Św. Rity z Garek na realizację projektu pn. „Remont ogrodzenia frontowego Muzeum – bezpieczeństwo terenu i eksponatów muzealnych we wsi Garki” z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rozstrzygnięto II edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wśród 16 organizacji z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymają dofinansowanie znalazł się również projekt Fundacji im. Św. Rity pt. „Remont ogrodzenia frontowego Muzeum – bezpieczeństwo terenu i eksponatów muzealnych we wsi Garki”.

* 2.jpg

Wniosek o dofinansowanie był dość skomplikowany, dlatego też pomogliśmy w jego wypełnieniu. Dzięki otrzymanym funduszom fundacja Danuty Kasprzak będzie mogła wykonać remont starego ogrodzenia – powiedział Robert Kaczmarek z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Ponadto na liście zatwierdzonych projektów znalazły się jeszcze dwie organizacje z terenu Powiatu Ostrowskiego: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, a także Ludowy Zespół Sportowy „Tarchalanka”.

     Lista wybranych projektów do dofinansowania znajduje się na stronie: http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/lista-wybranych-projektow-30-maja-2011.1306921808.pdf

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 200