OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyjazd studyjny do Dolnej Austrii
9 czerwca 2011 roku

Wyjazd studyjny do Dolnej Austrii

„Odnowa wsi w Dolnej Austrii” to temat przewodni wyjazdu zorganizowanego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wyjedzie studyjnym uczestniczył pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniach od 16 do 20 maja 2011 roku mieszkańcy wielkopolskich wsi, małych miasteczek i gmin, które przystąpiły do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi i mają za sobą pierwsze doświadczenia, w budowaniu programu, rozwijania aktywności mieszkańców, realizacji i finansowaniu pierwszych projektów uczestniczyli w wyjedzie studyjnym do Dolnej Austrii. Powiat Ostrowski reprezentował Robert Kaczmarek pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. W wyjeździe wzięli udział również pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, związani z Programem Wielkopolskiej Odnowy Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu.

* 12.jpg

* 11.jpg

Podróż studyjna do Dolnej Austrii była zorganizowana głównie w celu zapoznania się z osiągnięciami odnowy wsi, w państwie, w którym w tej formie rozpoczęła się społeczna i gospodarcza aktywizacja obszarów wiejskich.

Program wizyty przygotowany został przez Centrum Doradztwa Rolniczego, Odział w Poznaniu z Biurem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE z siedzibą w Wiedniu.

* 3.jpg

* 8.jpg

Uczestnicy odwiedzili Centrum Opieki Społecznej – Senecura w gminie Grafenwörth i gminę Prellenkirchen, gdzie zapoznali się z ciekawymi projektami realizowanymi w Centrum informacyjnym z zakresu energii wietrznej. Ponadto mięli okazję spotkać się i wymienić własne doświadczenia z  Erwinem Proellem i Ivoną Cimermanovą przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich ARGE oraz Organizacją Odnowy Wsi w Dolnej Austrii. Zapoznali się również z realizowanymi aktualnie projektami: „Wioska Domów Pasywnych” w Großschönau oraz „Gmina 21”, który jest inicjatywą władz kraju związkowego Dolnej Austrii.  

Organizatorem wyjazdu był Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 200