OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Razem Przeciwko Przemocy 2011
9 czerwca 2011 roku

Razem Przeciwko Przemocy 2011

Już po raz drugi w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pod hasłem „Razem przeciwko przemocy”. Organizatorami spotkania byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Czerwony Krzyż i Zespół Interwencji Kryzysowej. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Celem konferencji, która odbyła się w środę, 8 czerwca 2011 roku w Restauracji Jubilatka w Ostrowie Wielkopolskim było przybliżenie i zobrazowanie zjawiska przemocy, a także pokazanie, jak można się przeciwstawić temu narastającemu w społeczeństwie problemowi.

- Problem przemocy w ostatnim czasie jest zjawiskiem bardzo powszechnym, spotykamy się z nim niemal, na co dzień. Jako pracownicy placówek „pomocowych” staramy się jej przeciwdziałać. Przemoc to siła przeważająca czyjąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś. Obecnie przyjmuje się, że przemoc to takie zachowania jednostki lub grupy, w wyniku, których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych – wyjaśnia Marcin Siudziński, dyrektor PCPR w Ostrowie Wielkopolskim.

W ostrowskiej konferencji uczestniczyli: samorządowcy powiatu ostrowskiego, dyrektorzy PCPR z Kalisza, Ostrzeszowa i Pleszewa, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, kierownicy i dyrektorzy jednostek powiatowych oraz przedstawiciele komendy policji, sądu i kuratorium.

* dsc_0023.jpg

II Konferencję Razem Przeciwko Przemocy otworzył Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

- Jeżeli mamy do czynienia ze zjawiskami negatywnymi społecznie, które nie są akceptowane, wówczas warto jest organizować takiego rodzaju spotkania, podczas których wspólnie można wymienić swoje poglądy na temat przemocy stosowanej wobec nieletnich i nie tylko. Pamiętajmy, że przemoc wobec drugiego człowieka może wystąpić w domu, w szkole, w pracy. Poniża, ogranicza wolność, narusza prawa i powoduje psychiczne i fizyczne cierpienie osoby pokrzywdzonej. Dlatego też zadbajmy o to, żeby zjawisk patologicznych było jak najmniej – mówił wicestarosta Tomasz Ławniczak.

* dsc_0028.jpg

Na zaproszenie organizatorów do Ostrowa Wielkopolskiego przyjechała Beata Ciejka z Fundacji Dzieci Niczyje, która zwróciła uwagę na Przemoc seksualną stosowaną wobec dzieci”. Wśród prelegentów znalazł się równieżJarosław Polanowski prokurator apelacyjny w prokuraturze okręgowej w Warszawie, który przedstawił „Przemoc wobec dzieci w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów prawa rodzinnego”. Oprócz tego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski omówił działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Ostrowskiego oraz przy współudziale sponsorów.

Przypominamy, że od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach, którego można uzyskać bezpłatną poradę psychologa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:  62 735 51 52 lub 62 735 51 52. Natomiast w każdy piątek w godzinach od 8.00-12.00 można skorzystać z bezpłatnej porady prawnika.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 422