OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
EkoWarsztaty podsumowane
9 czerwca 2011 roku

EkoWarsztaty podsumowane

W środę, 8 czerwca 2011 roku w Nadleśnictwie w Antoninie podsumowano III edycję Warsztatów Ekologicznych. W warsztatach, które trwały od września 2010 do czerwca 2011 roku wzięło udział ponad 100 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Organizatorem spotkań był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach oraz Wydział Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0106.jpg

Każdego roku Warsztatom Ekologicznym towarzyszy inna tematyka. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest kształtowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Podczas poprzednich projektów zajmowano się ochroną zasobów wodnych oraz odnawialnymi źródłami energii. Obecna edycja prowadzona była pod hasłem: „LASY - ZIELONE BOGACTWO ZIEMI”.

- Celem naszych spotkań było zapoznanie młodych ludzi z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych. Przez te parę miesięcy mogliśmy przedstawić również procesy przyrodnicze, jakie zachodzą w środowisku lasu. Poprzez warsztaty chcieliśmy również uzmysłowić ich uczestnikom, jak duże jest znaczenie lasów w przyrodzie i życiu człowieka - wyjaśnia Andrzej Krzak, nauczyciel sozologii obszarów wiejskich, autor i koordynator projektu.

* dsc_0050.jpg

Uroczyste podsumowanie Warsztatów Ekologicznych z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych, i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wicestarosty Ostrowskiego Tomasza Ławniczaka oraz Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się 8 czerwca 2011 roku w Nadleśnictwie Antonin.

- Lasy to nasze dobro wspólne i zajmują ponad dwadzieścia procent powierzchni naszego kraju. Nie tylko w Wielkopolsce, ale także w całej Polsce mamy obszary leśne, którymi zachwycają się mieszkańcy Europy Zachodniej. Przyjeżdżając i zwiedzając np. nasz pobliski Gołuchów stwierdzają, że nie mają u siebie takich lasów. Urbanizując swoje kraje nie zadbali o to, żeby tego rodzaju powierzchnie leśne dla zdrowia zachować. Myślę, że tego rodzaju warsztaty uczulają was na dobro jakim są tereny zalesione. Dziękuję Zespołowi Szkół Ponadgimnazjlanych CKU w Przygodzicach, a w szczególności panu Andrzejowi Krzakowi za zorganizowanie tych spotkań – mówił wicestarosta Tomasz Ławniczak.

* DSC03466

Podczas zajęć trwających od września 2010 roku do czerwca 2011 roku młodzi ekolodzy wysadzili ponad 1000 sadzonek różnych gatunków drzew, w tym około 300 brzóz i 700 sosen. Odbyli lekcję edukacji leśnej przeprowadzoną na terenie rezerwatów przyrody: „Jodły Ostrzeszowskie” oraz „Pieczyska” w Nadleśnictwie Przedborów. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję poznać wiele unikalnych gatunków drzew i krzewów podczas eskapady do Arboretum Leśnego w Stradomii oraz Nadleśnictwa Syców. Ponadto młodzież odwiedziła Dolinę Baryczy, Nadleśnictwo Krotoszyn i Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. W ramach warsztatów uczniowie mogli wziąć udział w różnorodnych konkursach: fotograficznym, plastycznym, na najlepszą prezentację multimedialną, zielnik liści i budkę lęgową dla ptaków. Warto dodać, że na jednym z wyjazdów młodzieży towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej Oddziału Poznańskiego, w ramach realizowanego cyklu programów poświęconych tematyce ekologicznej „Szkiełko i Eko”.

* dsc_0041.jpg

Tegorocznej edycji warsztatów towarzyszyły również liczne konkursy. Komisja konkursowa w składzie: Anna Pasternicka, Wacław Urbankiewicz oraz Andrzej Krzak postanowiła przyznać w kategorii konkurs plastyczny: I miejsce Gimnazjum w Wielowsi. W kategorii konkurs fotograficzny: I miejsce zdobył ZSP CKU w Przygodzicach, a II miejsce Zespół Szkół Gimnazjum w Chynowej. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Zespół Szkół w Wielowsi, Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie i Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii konkurs botaniczny - wykonanie zielnika: I miejsce zajęło Gimnazjum w Sośni, II miejsce przypadło Gimnazjum w Sieroszewicach. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymało Gimnazjum nr.1 w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii aspekt wiosenny w grądzie wyróżnienie otrzymało Gimnazjum w Sośni. W kategorii prezentacja multimedialna I miejsce przyznano Gimnazjum w Sieroszewicach, a II miejsce Gimnazjum w Wielowsi.

* dsc_0096.jpg

Nagrody zwycięskim szkołom podczas podsumowania Warsztatów Ekologicznych wręczył Wicestarosta Ostrowski. Na zakończenie dla uczestników zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 444