OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
SMSowy przypominacz
10 czerwca 2011 roku

SMSowy przypominacz

Testowany od maja system sprawdził się i od początku czerwca działa już w pełnym zakresie. Mowa o sms-owym przypominaczu wdrożonym w Powiatowym Urzędzie Pracy. Odtąd SMS przypomni osobie bezrobotnej o obowiązkowym podpisie.

Od maja 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim testował innowacyjny system komunikacji - smsprzypominacz. Jak się okazało jest to prosty i zarazem bardzo skuteczny sposób powiadamiania i potwierdzania o obowiązkowych wizytach w urzędzie. Automatycznie wysyła przypomnienie o wizytach, terminach spotkań oraz innych wydarzeniach związanych z daną firmą.

* dsc00636.jpg

- Po zakończeniu okresu testowania i zasięgnięciu opinii uczestników pilotażowego programu podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zaproponowanego przez firmę Directinfo rozwiązania. System funkcjonuje od początku czerwca przypominając o terminach zgłaszania się oraz ważnych spotkaniach skierowanych do osób zarejestrowanych w naszym urzędzie - mówi Hanna Pawlak-Kornacka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.

* smsprzypominacz.jpg

Usługą objęte są osoby bezrobotne, które wyraziły pisemną zgodę na przesyłanie wiadomości tekstowych na wskazany przez siebie numer telefonu.

 

- Terminy wizyt nadal wyznaczane są w karcie danej osoby bezrobotnej. Jednak częstotliwość raz na cztery miesiące sprawia, że często zdarza się o ich zapominaniu. Brak podpisu może skutkować wyłączeniem osoby z ewidencji lub co gorsza utratą prawa do zasiłku. Jestem przekonana, że system pozwoli nam uniknąć wielu takich konfliktowych i stresujących sytuacji – dodaje dyrektor PUP.

Z Firmą DirectInfo Sp. z o. o. wdrażającą system została podpisana umowa na 2 lata.

Odwiedzin: 540