OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odebrali certyfikaty
10 czerwca 2011 roku

Odebrali certyfikaty

Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył 27 uczniom ostrowskiego Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych książeczki spawacza i certyfikaty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wręczenie nabytych uprawnień zawodowych jest jednym z planowanych efektów realizowanego projektu pn.: „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego”.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2010 roku w sześciu zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych Powiat Ostrowski (Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach) i w trzech prowadzonych przez Powiat Kaliski (Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie, Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie, Zespół Szkół im St. Mikołajczyka w Opatówku). Zakończenie projektu odbędzie się 31 grudnia 2012 roku.

* dsc_0128.jpg

- Prowadzony przez Powiat Ostrowski projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu jest podniesienie, jakości poziomu kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego, rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz współpracę z wiodącymi przedsiębiorstwami subregionu i wyższymi uczelniami technicznymi – wyjaśniał Tomasz Sobczak, koordynator projektu z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0122.jpg

* dsc_0159.jpg

Starosta Ostrowski w czwartek, 9 czerwca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim gościł 27 uczniów z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych. Podczas spotkania wręczył im książeczki spawacza i certyfikaty Instytutu Spawalnictwa. Dokumenty uprawniają do wykonywania zawodu spawacza w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.

* dsc_0167.jpg

- Wiem, że przez udział w tym kursie nabraliście umiejętność, która na rynku pracy jest bardzo cenna. Obecnie pracodawcy szukają fachowców z konkretnymi specjalnościami. Myślę, że te książeczki i certyfikaty zostaną bardzo dobrze wykorzystane w waszej karierze zawodowej. Dziękuję moim pracownikom, że podjęli działania i pozyskali środki zewnętrzne właśnie na prowadzenie tego programu. Dlatego też z ogromną przyjemnością wręczam wam dziś te dokumenty – mówił Starosta Paweł Rajski.

* dsc_0160.jpg

Poprzez ukończenie tego kursu uczniowie technikum ZSTE CKU zdobyli dodatkowe kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyli sobie szanse na rynku pracy. Projekt zakłada nabycie jeszcze takich samych kompetencji zawodowych przez grupę 15 uczniów ZSTE CKU w 2011 roku.

* dsc_0149.jpg

- Spawacze mimo kryzysu gospodarczego znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki branży metolowej, mechanicznej, energetycznej, motoryzacyjnej, knstrukcyjno-budowlanej. Certyfikaty, które otrzymali dzisiaj moi uczniowie są honorowane w całej Unii Europejskiej, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy. Na ten kurs niewątpliwie nie byłoby stać wszystkich uczniów, gdyby mieli je, sfinansować z własnych środków. Żałuję, że projekt musi się skończyć w 2012 roku – mówił Marek Wojtasz, dyrektor ZST-E w Ostrowie Wielkopolskim dziękując pracownikom Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

* dsc_0140.jpg

Wartość całego projektu to 3 283 554,05 zł, z czego 2 791 020,94 zł to wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Koszt zrealizowanych zajęć dla grupy 30 uczniów ZSTE CKU to 58 800,00 zł.

- Projekt umożliwia dostęp uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego do profesjonalnej oferty edukacyjnej na poziomie lokalnym, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności, mobilności zawodowej młodych absolwentów na rynku pracy. Realizacja projektu polega między innymi na nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami a uczestniczącymi w projekcie przedsiębiorstwami w regionie poprzez realizację zajęć zawodowych. Rezultaty projektu zakładają również dostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku pracy – powiedział Robert Kaczmarek kierownik projektu z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0136.jpg

Kursy spawalnicze odbywały się w Ośrodku Szkolenia Kursowego Andrzeja Pawlickiego przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 311