OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pozbyć się azbestu
13 czerwca 2011 roku

Pozbyć się azbestu

Już 20 czerwca 2011r. rusza II edycja powiatowego programu usuwaniu azbestu. Aby otrzymać 80% dofinansowania na usuniecie ze swojej posesji szkodliwego dla zdrowia azbestu wystarczy zgłosić się w swoim urzędzie gminy. Akcję koordynuje Powiat Ostrowski.

W ubiegłym roku udało się usunąć z terenu Powiatu Ostrowskiego ponad 200 ton wyrobów zawierających azbest. Wówczas akcja kosztowała około 130.000 zł. Azbest najpowszechniej występuje w płytach cementowo-azbestowych (eternit, KARO) stosowanych do pokrycia dachów i elewacji. Im bardziej płyty są zniszczone (na wskutek działania czynników atmosferycznych lub uszkodzeń mechanicznych) tym więcej włókien azbestu uwalnia się do środowiska. Najbardziej niebezpieczne są najmniejsze, niewidoczne dla oka włókna, które unoszą się w powietrzu i są wdychane przez ludzi. Mikroskopijne cząstki tego materiału na zawsze pozostają w płucach i mogą powodować choroby nowotworowe.

* 1.jpg

W procesie likwidacji wyrobów zawierających azbest Powiat Ostrowski współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą i Miastem: Nowe Skalmierzyce, Odolanów i Raszków, Gminami: Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie i Ostrów Wielkopolski oraz Miastem Ostrów Wielkopolski. Środki na realizację powiatowego programu pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz z budżetów poszczególnych gmin. Wartość całego zadania zależeć będzie od zainteresowania.

* 2.jpg

- W pierwszej edycji z dofinansowania mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie Powiatu Ostrowskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest. W tym roku rozszerzyliśmy ta ofertę również na wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a nawet członków Polskiego Związku Działkowców. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, która nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia Karina Wicenciak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Podmioty, które zadeklarują udział w programie pokrywają koszty usunięcia azbestu jedynie na poziomie 20 % całkowitej wartości zadania, pozostałą część sfinansuje powiat w ramach zgromadzonych funduszy. Jednak maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 7.000 zł dla osoby fizycznej oraz 10.000 zł dla innego podmiotu. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachowego.

Aby uzyskać dofinansowanie należy dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu we właściwym terytorialnie urzędzie gminy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 czerwca do 30 sierpnia i sukcesywnie przekazywane będą do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Decydujące znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Usuwaniem i utylizacją azbestu w ramach powiatowego programu zajmie się wyspecjalizowana firma, wyłoniona w drodze przetargu. Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w poszczególnych gminach oraz niezbędne druki pojawią się na stronach internetowych urzędów.

Odwiedzin: 274