OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe multimedia w pracowniach ZSP CKU
14 czerwca 2011 roku

Nowe multimedia w pracowniach ZSP CKU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach został wyposażony w nowe dwie tablice interaktywne. Pomoce dydaktyczne o wartości 18.000 tysięcy złotych zostały zakupione dzięki pozyskanym przez szkołę funduszom unijnym w ramach dwóch projektów Comenius.

W sumie placówka posiada już 3 tablice interaktywne, które pozwalają tworzyć bardziej interesujące lekcje oraz szkolenia, co daje wymierne efekty w szybkim i efektywniejszym przyswajaniu wiedzy.

* p6090067.jpg

- Dzięki pozyskanym funduszom mogliśmy zakupić dwie tablice interaktywne: stacjonarną w najnowszej technologii na podczerwień oraz mobilną mieszczącą się w teczce nauczyciela, którą można przenosić do każdej sali wyposażonej w zwykłą białą tablicę magnetyczną. Obsługa nowych tablic interaktywnych będzie możliwa również na odległość w sposób bezprzewodowy za pomocą tabletu graficznego, dzięki któremu będzie można w precyzyjny sposób tworzyć i edytować rysunki – wyjaśnia Dariusz Kaczmarek, Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach.

* p6090074.jpg

Poza tablicami zostały zakupione dwa wizualizery, które służą jako multimedialne kamery przetwarzające obraz z biurka nauczyciela i prezentujące go na tablicy. Współpracują one z mikroskopem, komputerem i projektorem multimedialnym.


Powyższe pomoce dydaktyczne zostały zakupione dzięki pozyskanym przez szkołę funduszom unijnym w ramach dwóch projektów Comenius.

 - Są to projekty współpracy i wymian międzynarodowych ze szkołami partnerskimi we Włoszech i Portugalii. ZSP CKU w Przygodzicach pozyskało już łącznie ponad 200.000 złotych na projekty międzynarodowych wymian uczniów. Na dwutygodniowe wymiany do szkół partnerskich we Francji, Włoszech, Portugalii i Niemczech wyjechało już ponad 100 uczniów ZSP CKU – mówi Beata Kazowska, nauczyciel ZSP CKU w Przygodzicach.

Ponadto szkoła posiada odpowiednie oprogramowanie do nauki języków obcych, dzięki któremu uczniowie będą mogli skuteczniej rozwijać swoje umiejętności językowe.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 165