OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Warsztaty uczą życia
17 czerwca 2011 roku

Warsztaty uczą życia

Dla ponad 100 niepełnosprawnych osób są szansą na wyjście z domu, rozwój swoich umiejętności i funkcjonowanie w społeczeństwie w poczuci pełnej wartości. W Powiecie Ostrowskim funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej, bo o nich mowa.

Zgodnie z prawem, co roku Powiat Ostrowski ocenia i analizuje działalność WTZ na podstawie złożonych sprawozdań. Zadanie to przypisane jest Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

* dsc_0091.jpg

Na terenie Powiatu Ostrowskiego Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonują w: Ostrowie - WTZ Tęcza, Odolanowie oraz w Przygodzicach z siedzibą w Ostrowie.

Do tych placówek uczęszcza 110 osób niepełnosprawnych w tym 108 mieszkańców Powiatu Ostrowskiego i dwóch uczestników spoza powiatu. Na koniec 2010 r. na liście oczekujących widniało 15 niepełnosprawnych.

W Warsztatach terapia prowadzona jest m.in. poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne, udział w zawodach, praktykach i imprezach artystycznych, zajęciach tanecznych, zajęciach indywidualnych i grupowych.

WTZ funkcjonuje wiele pracowni, w których powstają wyroby rękodzieła, które znajdują wielu nabywców i chętnych. Ostrowski WTZ jest m.in. „producentem’’ kart świątecznych, witraży czy szkła zdobionego techniką de coupage.

Jak wynika z oceny przygotowanej przez ostrowskie PCPR, proces rehabilitacji prowadzony był prawidłowo zgodnie z indywidualnym procesem terapii i rehabilitacji, przygotowany przez uczestników oraz Rady Programowe poszczególnych warsztatów.

Obsługą podopiecznych, od rehabilitacji, opieki medycznej i pielęgniarskiej po utrzymanie obiektów zajmuje się 46 osób, które zatrudnione są na 38 etatach. Utrzymanie WTZ to wydatek rzędu 1,8 mln zł, z czego kwotę 1,6 mln stanowią dotacje z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, liczone według określonego algorytmu na każdego uczestnika. Ze środków budżetu Powiatu Ostrowskiego wydano na ten cel kwotę 177 552 zł. Znajduje się w tym tzw. pomoc finansowa gmin dla Powiatu Ostrowskiego. Za swoich mieszkańców wpłat dokonują także samorządy powiatowe z Ostrzeszowa i Krotoszyna.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 205