OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat Sonneberg
17 czerwca 2011 roku

Powiat Sonneberg

Leżący na południu Turyngii Powiat Sonneberg liczy obecnie ponad 60 tysięcy mieszkańców (dane: 31.12.2009) i składa się z 5 gmin miejskich i 11 gmin wiejskich. Region urzeka przede wszystkim malowniczym krajobrazem i bogatą historią. Leżące u podnóża Lasu Turyńskiego miasto Sonneberg aspiruje do tego, by być nie tylko atrakcyjnym centrum turystycznym, ale i gospodarczym.

* herb_flaga

Od wieków dominował tu przemysł kamieniarski i łupkarski, dzięki któremu Sonneberg znany był w świecie już na początku XVIII wieku. Niedługo po tym miasto zasłynęło również z produkcji zabawek. Rozwój tej gałęzi bierze swój początek od momentu, kiedy mieszkający w Sonnebergu łupkarze i pracownicy leśni w długie, zimowe miesiące wyrabiali dla swoich dzieci drobne zabawki. Wraz z rozwojem handlu miejscowe wyroby wędrowały w najdalsze zakątki Europy. W 1901 roku z prywatnych zbiorów utworzono muzeum, które z czasem otrzymało rangę Niemieckiego Muzeum Zabawek.

* p1020351_1_muzeum.jpg

* zabawki_img_0680_2.jpg

Po I wojnie światowej małomiasteczkowy wówczas Sonneberg wyrósł na „Światowe Miasto Zabawek”. Jego rozwój zahamowała II wojna światowa oraz przeobrażenia gospodarcze, jakie nastąpiły po jej zakończeniu. Obecnie produkcją zabawek zajęły się nawet takie tradycyjne gałęzie produkcji, jak przetwarzanie tworzyw sztucznych, elektroceramika, przemysł meblarski i budowy maszyn.

* muzeum_szkla__153_1.jpg

* 4.jpg

Dobrze rozwinięty jest również sektor handlu i usług. Miasto i w tej sferze korzysta z bogatych tradycji. Pierwsze cechy rzemieślnicze: stolarzy, malarzy bizmutowych, modelarzy sięgają II połowy XVIII w., a pierwszy odpowiednik Izby Handlowej powstał tu w 1789r. Dzięki dobremu położeniu powiatu w pobliżu Bawarii wciąż pojawiają się nowe szanse dla rozwoju regionu.

* dsc_0049_2_miasto.jpg

Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej na terenie powiatu Sonneberg. Warto odwiedzić niezwykłe miejsca takie, jak wspomniane już Muzeum Zabawek, obserwatorium astronomiczne w Sonnebergu, słynąca z produkcji wysokiej jakości wyrobów ze szkła i ozdób choinkowych Huta Szkła oraz Muzeum w Lauscha, czy największa niemiecka elektrownia wodna w Goldisthal.

Odwiedzin: 884