OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Decyzja o budowie obwodnicy Ostrowa
7 września 2007 roku

Decyzja o budowie obwodnicy Ostrowa

W czwartek, 6 września wojewoda wielkopolski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Dla mnie to historyczny dzień, zapamiętam go do końca życia. Jestem naprawdę szczęśliwy, gdyż finalizujemy właśnie najważniejszą inwestycję dla naszego miasta i powiatu. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

W dniu dzisiejszym do Starostwa Powiatowego dotarła decyzja wojewody wielkopolskiego w sprawie budowy obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego. W decyzji nr 195/07 wojewoda pisze: zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na inwestycję pn. budowa obwodnicy miasta Ostrów Wielkopolski w ciągu drogi ekspresowej S11 – etap I. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przypomnijmy, że powiat ostrowski od trzech lat aktywnie włączył się w projekt budowy obwodnicy dla Ostrowa. Między samorządem powiatowym a GDDKiA zostało podpisane (jedno z pierwszych w Polsce) porozumienie, w którym precyzyjnie zostały określone zadania dla każdej ze stron. Starosta ostrowski powołał specjalny zespół roboczy, który czuwał nad sprawnym przygotowaniem całej inwestycji. Do jego zadań należało między innymi przeprowadzenie konsultacji społecznych, udrożnienie wszystkich procedur związanych z postępowaniem geodezyjnym, przygotowanie ofert wykupu nieruchomości i pomoc organizacyjna przy zawieraniu aktów notarialnych.

Dziś jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi pod słońcem. Budowa obwodnicy Ostrowa była jednym z moich moim największych marzeń. Dzięki naszemu uporowi, konsekwencji w działaniu i bardzo dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie możemy cieszyć się z tego wielkiego sukcesu. Myślę, że dzisiejsza decyzja jest również wielką radością dla wszystkich mieszkańców Ostrowa i powiatu ostrowskiego, którzy na wybudowanie obwodnicy czekali ponad 30 lat. Jestem przekonany, że nic nie jest już w stanie zagrozić tej inwestycji.- mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak

Pierwszy etap obwodnicy Ostrowa obejmuje 6,1 kilometra drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, z dwoma węzłami drogowymi „Franklinów” i „Ostrów”, siedmioma obiektami inżynierskimi (mosty i wiadukty), siecią dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, odwodnieniem, oświetleniem drogowym i zielenią.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 823