OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kolej Dużej Prędkości w 2020 roku?
19 czerwca 2011 roku

Kolej Dużej Prędkości w 2020 roku?

W czwartek, 16 czerwca 2011 roku w ostrowskim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Kolej Dużych Prędkości szansą na rozwój aglomeracji kalisko-ostrowskiej”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz Miasto Ostrów Wielkopolski.

Przypomnijmy, że umowa na opracowanie studium wykonalności dla „Ygreka” została podpisana 16 września 2010 roku, a stronami umowy są: Ingenieria IDOM Internacional S.A. z siedzibą w Madrycie (lider konsorcjum), Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o. o. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dokument obejmuje analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne, prawne, środowiskowe. Przebieg trasy nie jest jeszcze wyznaczony. Do tej pory udało się wytyczyć korytarze o szerokości 20 km, które pomogą w szczegółowym trasowaniu, tak aby jak w najmniejszym stopniu wprowadziły zmiany w istniejącą zabudowę. Pierwszy etap zakończy się w październiku bieżącego roku, drugi w grudniu 2012 r.

* dsc_0011

* dsc_0029

* dsc_0043

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceminister Infrastruktury Andrzej Massel, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Dyrektor PLK ZLK Dariusz Bałoniak, Prezydent Kalisza Janusz Pęcherz, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski, Prezes Oddziału SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim Seweryn Kaczmarek oraz przedstawiciele samorządów: Nowych Skalmierzyc, Pleszewa, Odolanowa, Przygodzic i Powiatu Kaliskiego. Powiat Ostrowski reprezentował Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

Warunkiem powstania Kolei Dużej Prędkości w Powiecie Ostrowskim jest usytuowanie przystanku w Nowych Skalmierzycach. Obecnie trwają pracę nad opracowaniem studium wykonalności dla tej inwestycji, które realizowane jest przez polsko-hiszpańskie konsorcjum. Pierwszy jego etap ma być gotowy jesienią bieżącego roku.

* dsc_0039

- Linia kolejowa będzie poprowadzona nie przez centrum miejscowości, bo na to nie ma szans, tylko południową częścią Nowych Skalmierzyc. Jeden z wariantów zakłada budowę wjazdu na dworzec, tak by spełniał on funkcję stacji przesiadkowej. Ważny jest również system dojazdów z Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. Obecnie samorządy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego musza się do naszej propozycji ustosunkować  – podkreśla Zbigniew Szafrański, Prezes PKP PLK.

Koszt remontu istniejących linii to 6 - 7 milionów euro za 1 km. Budowa nowej inwestycji pozwala otrzymać między innymi dofinansowanie ze środków unijnych, czego nie można uzyskać przy remoncie. Po nowych liniach pociągi jeździć będą z prędkością około 320 kilometrów na godzinę. Najbardziej optymistyczna wersja zakłada, że pierwsze pociągi na linii dużych prędkości pojawią się w 2020 roku.

- Proces przygotowania inwestycji jest bardzo uciążliwy i wymagający uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i konsultacji. W momencie, kiedy ta budowa się zacznie liczymy na to, że linia powstanie w cztery lata – podkreślał minister Andrzej Massel.

Poprzednie warianty mówiły, że trasa „pójdzie górą” nad Kaliszem w okolicy zbiornika Jeziorsko, albo rozgałęzienie „Y” będzie w okolicy Zduńskiej Woli koło Sieradza. Dlatego też kilkuletnie zabiegi przedstawicieli samorządów Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza o ulokowanie stacji przesiadkowej przypomniał Prezydent Kalisza Janusz Pęcherz.

* dsc_0016

- Potencjał aglomeracji: lotniczy, przemysłowy, automatyki przemysłowej, przemysłu spożywczego, handlowy, rozwinięta sieć szkolnictwa średniego i wyższego, przebieg trzech ważnych dróg 11,12 i 25 - to całe zaplecze Ostrowa Wielkopolskiego i Nowych Skalmierzyc jest naszą wartością. Historyczna wartość Ostrowa Wielkopolskiego, jako węzła kolejowego i wspólne plany budowy pasa startowego na lotnisku w Michałkowie wskazują na nasze wspólne zaangażowanie w rozwój potencjału. Poprowadzenie linii Kolei Dużych Prędkości tzw. Ygreka z Warszawy z rozgałęzieniem do Poznania i Wrocławia przez teren naszej aglomeracji i zbudowanie przystanku między dwoma miastami będzie kolejnym impulsem rozwoju tego terenu – wyjaśniał Janusz Pęcherz, Prezydent Kalisza.

O potrzebie przystanku Kolei Szybkiej Prędkości w Nowych Skalmierzycach przekonywał również Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski. Ostrów Wielkopolski od lat zabiega także o ulokowanie w tym rejonie zaplecza technicznego obsługującego KDP.

* dsc_0032

- Przez minione trzy lata samorządy wspólnie przekonywały, że przejście linii KDP na południe od zbiornika Jeziorsko jest lepsze dla Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. KDP ma być przede wszystkim konkurencją dla ruchu lotniczego. Poruszający się z prędkością ok. 350 km na godzinę pociąg skróci czas podróżowania z Warszawy do Wrocławia z 5 godzin do półtorej godziny. Kolej, stacja przesiadkowa i ewentualna budowa zaplecza technicznego to kolejny impuls do rozwoju tego terenu – mówił Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta. - Każda kolej, także dużych prędkości musi posiadać centrum serwisowe, centrum trakcji, centrum taboru. Cały czas pokazujemy nasze doświadczenie wynikające z ciągłości kolejowej tradycji i przemysłu, kulturę techniczną w tym zakresie i możliwości. A nawet co ważne szkolnictwo średnie na bardzo wysokim poziomie.

19 grudnia 2008 Rada Ministrów przyjęła dokument na temat budowy Linii Dużych Prędkości. Na jego podstawie Polskie Linie Kolejowe prowadzą prace przygotowawcze.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 688