OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Historia pewnej przyjaźni
21 czerwca 2011 roku

Historia pewnej przyjaźni

Oficjalnie porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Sonneberg podpisano 29 lipca 2009 roku. Dokument sformalizował wzajemne kontakty pomiędzy samorządami, która rozwijały się od 2007 roku.

zdjecie

Znacznie wcześniej, bo od 2003 roku powiatowe szkoły realizowały z partnerami Południowej Turyngii (Suhl, Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg) wiele wspólnych projektów w ramach programów unijnych np. LEONARDO DA VINCI, COMENIUS. W nawiązywaniu kontaktów pomagało Europa-Service-Büro z siedzibą w Suhl. Były to przede wszystkim międzynarodowe szkolenia zawodowe dla nauczycieli oraz praktyki, staże i wymiany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Powiat Sonneberg słynie z dużych i bardzo nowoczesnych Centrów Kształcenia Zawodowego, w których polscy nauczyciele i uczniowie mają szansę zapoznać się z zaawansowanymi technologiami i poznać odmienny model kształcenia zawodowego tzw. system dualny.

zdjecie

zdjecie

Na płaszczyźnie gospodarczej dotychczasowa współpraca dotyczyła przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemieślników. Powiat Ostrowski był partnerem w projektach realizowanych na terenie Południowej Turyngii. Program EFKA miał na celu utworzenie międzynarodowej bazy przedsiębiorstw ułatwiającej wzajemne kontakty i współpracę, natomiast MOBILINT dotyczył szkoleń i doradztwa w zakresie mobilności rzemieślników.

W podpisanym porozumieniu o współpracy powiaty zobowiązały się do kontynuowania i pogłębienia współpracy, szczególnie w takich obszarach jak gospodarka, turystyka, ochrona środowiska, oświata, kultura i sztuka, zdrowie, sport, administracja czy sprawy społeczne. Jak podkreślali sygnatariusze porozumienia (Christine Zitzmann, Hans Peter Schmitz, Włodzimierz Jędrzejak, Krzysztof Rasiak) - współpraca powinna służyć wzajemnemu zrozumieniu obu narodów i wspólnym dążeniom do rozwoju w Zjednoczonej Europie.

zdjecie

Kontynuację tej współpracy zapowiedział nowy starosta Paweł Rajski, który swą pierwszą wizytę w Powiecie Sonneberg odbył w dniach 13-17 czerwca 2011 roku.

Aby zobaczyć informacje archiwalne na ten temat skorzystaj z wyszukiwarki.

Odwiedzin: 392