OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Otwarcie Punktu Paszportowego w Ostrowie
10 września 2007 roku

Otwarcie Punktu Paszportowego w Ostrowie

Od 10 września mieszkańcy Południowej Wielkopolski mogą starać się o paszport w Ostrowie Wielkopolskim. W tutejszym Starostwie Powiatowym na II piętrze uruchomiono Terenowy Punkt Paszportowy, w którym będzie można zarówno złożyć wniosek jak i odebrać gotowy dokument.

10 września o godz. 1000 starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak wraz z wicewojewodą wielkopolskim Pawłem Rożyńskim otwarli Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim. Punkt został zlokalizowany w tutejszym Starostwie Powiatowym na II piętrze.

Powiat Ostrowski jest jednym z największych w Wielkopolsce, ze względu na dogodną lokalizację i dojazd zdecydowaliśmy zabiegać o biuro paszportowe, które swoim zasięgiem objęłoby kilka powiatów. Nasz punkt paszportowy zapewni kompleksową obsługę interesantów z powiatów: ostrowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego i ostrzeszowskiego. Oznacza to, że w ostrowskim starostwie będzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu, jak również odebrać gotowy dokument. Chcieliśmy ułatwić dostęp do tej usługi mieszkańcom Południowej Wielkopolski, również tym niepełnosprawnym, którzy mogą skorzystać z windy znajdującej się przy budynku starostwa. – mówi starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

Terenowy Punkt Paszportowy jest placówką zamiejscową Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jedną z 3 tego typu placówek na terenie Wielkopolski.

Terenowy Punkt Paszportowy powstał dzięki wspaniale układającej się współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową. Żałuję, że takich punktów w Wielkopolsce nie może być więcej, oraz że doszło w pewnym okresie do zmniejszenia ich liczby. Wiąże się to jednak z wprowadzeniem nowego typu dokumentu – paszportu biometrycznego, opartego w dużej mierze o przepisy unijne. W związku z czym zmienił się również sposób organizacji procesu przyjmowania wniosków i wydawania paszportów. Paszport jest obecnie wydawany w systemie elektronicznym, dlatego rządowe komputery znajdujące się w punktach paszportowych połączone są z centralą w Warszawie i mogą być obsługiwane jedynie przez urzędników Wojewody. – wyjaśnia wicewojewoda wielkopolski, Paweł Rożyński

Powiat Ostrowski przeznaczył 78.000 złotych na wyremontowanie i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów. Urząd Wojewódzki ze swojej strony zapewnił pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt komputerowy do obsługi nowego typu paszportów biometrycznych.

Usytuowanie punktu paszportowego w Ostrowie Wielkopolskim jest zrozumiałe, ponieważ jest on niekwestionowanym ośrodkiem w naszym regionie. Jest to jedyne, dogodne rozwiązanie w sytuacji, kiedy tych biur paszportowych nie może być więcej. Bardzo się cieszymy, że powiat ostrowski podjął ten trud – mówi starosta ostrzeszowski, Lech Janicki.

Obecnie usługi paszportowe prowadzone są w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w Delegaturach WUW w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile oraz w Terenowych Punktach Paszportowych w Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie i Nowym Tomyślu. Obecnie każdy Wielkopolanin starając się o paszport może udać się do jednej z tych palcówek, aby złożyć wniosek i w tym samym miejscu odebrać paszport.

Punkt Paszportowy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Odwiedzin: 22437