OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obligacje sfinansują deficyt
1 lipca 2011 roku

Obligacje sfinansują deficyt

Po raz drugi Powiat Ostrowski wyemituje obligacje. Tym razem będzie to emisja na sumę 17 milionów 320 tysięcy złotych. Przychód z papierów wartościowych przeznaczony zostanie na pokrycie zobowiązań, które ma samorząd powiatowy.

Decyzję o emisji obligacji radni powiatowi podjęli podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2011 r. sesji przy dwóch głosach wstrzymujących się.

* obraz_006.jpg

Jak przekonuje Donata Kupczyk Skarbnik Powiatu emisja obligacji jest wygodniejsza i korzystniejsza od zaciągania innych zobowiązań, w tym kredytu długoterminowego.

- Emisja podzielona zostanie na 17 serii, z czego 16 wartych jest milion złotych każda, a jedna 1,320 mln.  Wszystkie serie będą wyemitowane jeszcze w tym roku, a środki pozyskane w ten sposób służyć będą sfinansowaniu deficytu budżetowego oraz spłacie zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów. Przynajmniej w części deficyt wynika z finansowania realizowanych inwestycji, reszta na pokrycie zobowiązań np. z tytułu zaciągniętych kredytów – wyjaśnia Donata Kupczyk.

Podczas dyskusji Starosta Paweł Rajski zwracał uwagę, że uchwała o emisji obligacji jest realizacją decyzji podjętej przez poprzedni Zarząd, który w projekcie budżetu zakładał wypuszczenie na rynek papierów wartościowych.

Obligacje powiatowe to papiery o długim okresie zapadalności - wykupu. Pierwsza seria tegorocznych obligacji wykupiona zostanie w 2017 roku, a ostatnia w 2025.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 403