OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowali festyn
4 lipca 2011 roku

Podsumowali festyn

Symbolicznymi statuetkami samolotów i specjalnymi dyplomami członkowie Aeroklubu Ostrowskiego uhonorowali osoby, firmy i instytucje, które szczególnie zaangażowane były w przygotowanie i organizację Festynu Lotniczego w Michałowie. Pierwsza z mosiężnych miniaturek trafiła w ręce Pawła Rajskiego Starosty Ostrowskiego.

To już ponad pięć tygodni od dni, w których lotnisko w Michałkowie stało się stolicą lotnictwa i jak wynika z ocen innych, było areną największego lotniczego show w Polsce.

- Te chwile chcieliśmy dziś przywołać jeszcze raz i jeszcze raz podziękować wszystkim za pomoc przy organizacji tej imprezy – mówił Marian Sadowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Minutą ciszy uczczono pamięć pilota Marka Szufy, na którego w Michałkowie także czekała specjalna statuetka i podziękowanie. To radosne spotkanie zastąpiła jednak odbywająca się w tym samym dniu ceremonia pogrzebowa zmarłego tragicznie podczas pokazów w Płocku pilota.

- To była tragiczna wiadomość dla nas wszystkich i dla mnie osobiście. Marek Szufa był wspaniałym człowiekiem i prawdziwym guru lotnictwa. Trudno uwierzyć, że nie zobaczymy go już na niebie. Nie zapomnimy o nim, tak jak pewnie tysiące ludzi podziwiających i oklaskujących go na naszym Festynie. Chcemy tę statuetkę przekazać jego żonie i odwiedzić go na grobie – powiedział M. Sadowski.

Spotkanie w Michałkowie rozpoczęto od przedstawienia symulacji dotyczących możliwości gospodarczego wykorzystania poprzez budowę pasa startowego. – Dziś przedstawiamy pewne symulacje i porównania, ale może warto posiać to ziarno, które w przyszłości wyda plony – mówił autor prezentacji Bartosz Kasiński.

* michalkow_01_07_2011_018.jpg

* michalkow_01_07_2011_020.jpg

Jednym z głównych współorganizatorów festynu było Starostwo Powiatowe w Ostrowie.

- Jako to instytucja, która jako pierwsza położyła konkretne pieniądze dziś mogą powiedzieć, że były to pieniądze dobrze zainwestowane. Dziękuję szczególnie Marianowi Sadowskiemu, który wziął na siebie i na barki swoich współpracowników wiele obowiązków. Dziękuję Piotrowi Śniegowskiemu z Powiatowego Zarządu Dróg, bez którego ta impreza nie miałaby takiego organizacyjnego rozmachu. Dziękuję Prezydentowi Ostrowa, którego udało się namówić do tej imprezy. Pokazaliśmy Pani Prezydencie, że powiat i miasto współpracując mogą zrobić coś fajnego dla 50 tys. ludzi – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski. – Specjalne podziękowania kieruję też do prezesa SM Lazur Zenona Michasia za to, że podjęliśmy rozmowy i w efekcie był Pan naszym największym sponsorem.

* michalkow_01_07_2011_037.jpg

* michalkow_01_07_2011_042.jpg

Słowa podziękowania starosta skierował również do wójta Gminy Ostrów Piotra Kuroszyczka. Dyplomy i statuetki trafiły także w ręce okolicznych samorządów miasta i powiatu z Kalisza oraz Krotoszyna, które zaangażowały się w przygotowanie Festynu.

Festyn zorganizowany, jako impreza popularyzująca lotnictwo w sensie finansowym również zakończyła się sukcesem. Zgodnie z tym, co planowano, środki przeznaczono na zakup wyposażenia; spadochrony, radiostację oraz zakup szybowca. Wszystkie te sprzęty wykorzystywane będą w szkoleniu adeptów szybownictwa. Drugi festyn lotniczy odbędzie się w roku przyszłym w terminie 26-27 maja.

Tymczasem Aeroklub Ostrowski już przygotowuje się do kolejnych imprez. Za kilkanaście dni odbędą się XX zawody szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa, ale największa impreza odbędzie się w 2013 r. Będzie to europejski championat szybowcowy.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 347