OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Półkolonie w ZSS
4 lipca 2011 roku

Półkolonie w ZSS

Już po raz szósty Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK” w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowało półkolonie integracyjne dla uczniów szkoły specjalnej oraz wszystkich chętnych dzieci.

Przez trzy tygodnie począwszy od 27 czerwca do 15 lipca na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Kościuszki oraz Ośrodka Jeździeckiego we Wtórku odbywają się „Magiczne wakacje”. W programie półkolonii znalazły się zajęcia plastyczne, muzyczne i  sportowe. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia jeździeckie. Do dyspozycji kolonistów jest m.in. boisko do siatkówki, basen, sprzęt sportowy, stół do ping ponga, trampolina.Dodatkową atrakcją dla dzieci jest wakacyjny kurs języka angielskiego, który odbywa się na wesoło.

* jazda.jpg

Okazuje się, że można się doskonale bawić, jednocześnie się ucząc. Gry, zabawy, wyliczanki czy piosenki to metody stosowane podczas wakacji. Sprawdziany i odpytywanki są surowo zabronione. Nie ma ocen, ale są cenne nagrody. Dzień rozpoczyna się obfitym śniadaniem, a kończy obiadem – wyjaśnia Beata Serbakowska, dyrektor ZSS.

Zajęcia, które trwają od poniedziałku do piątku prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Półkolonie udało się zorganizować dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego, Gminie miasto Ostrów Wielkopolski oraz Województwa Wielkopolskiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 272