OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Będą nowe oddziały szpitalne
5 lipca 2011 roku

Będą nowe oddziały szpitalne

Już w połowie 2012 r. niewykorzystany dotąd budynek przygodni pomieści nie tylko specjalistyczne gabinety, ale również nowe oddziały, których w ostrowskim szpitalu brakowało. W planach jest otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego oraz oddziałów: nefrologicznego i kardiologii inwazyjnej.

O najnowszych planach, co do wykorzystania budynku przychodni poinformował Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz dyrektor szpitala Dariusz Bierła na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami w piątek, 1 lipca 2011r.

- Data tego spotkania nie była przypadkowa. Z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa o lecznictwie, która zakłada, że znacznie zadłużone szpitale w 2012 r. będą musiały rozpocząć proces przekształcania zmierzający do tego, że ich stuprocentowym właścicielem stanie się samorząd. Ten proces dotyczy również naszego, ostrowskiego szpitala, dlatego musimy się do niego przygotować. Jednym z kroków w tym kierunku jest oddanie do użytku budynku przychodni specjalistycznych – mówił na spotkaniu starosta Paweł Rajski.

* do_tekstu_przychodnia_01_07_2011_017.jpg

* <p>Brak</p>

Wiadomo już, że na adaptację parteru przychodni samorząd powiatowy przeznaczy 3 mln złotych. Do nowych pomieszczeń przeniesionych zostanie 16 szpitalnych poradni specjalistycznych z sąsiedniego „baraku”. Oprócz nich na parterze nowej przychodni ma powstać 12-łóżkowy Oddział Nefrologiczny.

– Obecnie na terenie szpitala funkcjonuje poradnia nefrologiczna oraz nowoczesna stacja dializ, a naturalnym uzupełnieniem tego kompleksu będzie utworzenie oddziału. Wówczas zapewnimy na miejscu kompleksowe leczenie chorób układu moczowo-płciowego oraz zabezpieczymy potrzeby medyczne pacjentów dializowanych – wyjaśnia dyrektor szpitala Dariusz Bierła.

Do tej propozycji przychylił się wojewódzki konsultant ds. transplantologii prof. Andrzej Oko, który pod tym kątem wizytował ostrowski szpital.

* do_tekstu_przychodnia_01_07_2011_179_1.jpg

- Trzeba wziąć pod uwagę, że ok. 10 proc. pacjentów dializowanych wymaga hospitalizacji, toteż obecnie każda większa stacja dializ winna mieć zaplecze łóżkowe – nie typu sanatoryjnego, ale z prawdziwego zdarzenia z pełną diagnostyką i z możliwością leczenia pełnospecjalistycznego – podkreślał prof. dr hab. med. Andrzej Oko, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Ponadto przeprowadzone w USA i potwierdzone w Polsce badania przesiewowe wykazały u około 10 proc. populacji różnego rodzaju schorzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek. Część z tych przypadków będzie wymagała dializowania, z tego względu powinno nam zależeć na tym, aby tą konieczność jak najbardziej odsunąć w czasie.

Obecnie w Wielkopolsce funkcjonują cztery oddziały nefrologii zlokalizowane w Poznaniu, Pile, Lesznie i Kaliszu. Ostrów byłby więc piątym takim ośrodkiem. Jednak oddziałem pełnoprofilowym stałby się wówczas, gdyby udało się wprowadzić technikę biopsji nerki, którą wykonuje się tylko w Poznaniu i Lesznie.

– Aby w szpitalu powstał oddział nefrologiczny, musimy mieć pomieszczenia, sprzęt medyczny oraz kadrę. To pierwsze będziemy mieli po remoncie budynku poradni, sprzęt medyczny natomiast nie jest aż tak kosztowny, bowiem będzie to oddział zachowawczy, na którym nie będą prowadzone zabiegi czy operacje. Jeśli natomiast chodzi o kadrę, w szpitalu jest zatrudnionych dwóch nefrologów, a trzeci jest w trakcie specjalizacji. Trzech lekarzy na tym oddziale w zupełności wystarczy. Jesteśmy więc w stanie jeszcze w tym roku wystartować do konkursu na świadczenie od przyszłego roku usług w tym zakresie – zapewnia dyrektor szpitala w Ostrowie Dariusz Bierła.

Według planów jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na przebudowę przychodni i wykończenie parteru. Prace mogą być prowadzone również zimą, ponieważ budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Już w połowie 2012 r. mogłyby zacząć funkcjonować pomieszczenia na parterze. Tam też ma być  zlokalizowana pracownia rezonansowa. Obecnie dyrekcja szpitala prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z firmą, która gotowa jest wejść do ostrowskiej przychodni z rezonansem magnetycznym.

W dalszych planach jest zorganizowanie na piętrze budynku oddziału kardiologii inwazyjnej. Obecnie w ostrowskim szpitalu istnieje jedynie pododdział kardiologii na oddziale wewnętrznym.

–  Chcemy, by był to oddział z prawdziwego zdarzenia. Patrząc jednak na realia naszego budżetu, bierzemy pod uwagę partnerstwo publiczno-prywatne. Na razie są to przymiarki, a czas pokaże, co z tego wyjdzie. Jedno jest pewne – usługi kardiologiczne są wysoko refundowane przez NFZ, a w naszych czasach profesjonalna kardiologia jest potrzeba w ostrowskim szpitalu – mówi starosta Paweł Rajski.

Prawdziwym wyzwaniem może natomiast okazać się ewentualna budowa łącznika umożliwiającego skomunikowanie oddziału nefrologii ze szpitalem.

Odwiedzin: 588