OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Prymusi z ZSE w Brukseli
6 lipca 2011 roku

Prymusi z ZSE w Brukseli

Na zaproszenie europosła Andrzeja Grzyba uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Katarzyna Bąk i Sebastian Sikora zwiedzili Parlament Europejski. Pięciodniowy wyjazd do Brukseli był nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2010/2011.

* dsc03201.jpg

Młodzi ludzie po przyjeździe do Brukseli zostali przywitani przez asystenta posła w Leuven – belgijskim miasteczku oddalonym od stolicy kraju o niecałe 30 km. Podczas pięciodniowego pobytu mieli okazję pojechać do nadmorskiej Ostendy oraz malowniczej Brugie, gdzie zwiedzili m.in. Kościół Najświętszej Marii Panny, Bazylikę św. Krwi, wieżę Belfort z XIII – wiecznymi sukiennicami. Dla młodzieży największą jednak atrakcją było zwiedzanie Gmachu Parlamentu Europejskiego oraz spotkanie z europosłem Andrzejem Grzybem. Podczas wizyty w Parlamencie oraz w Centrum Informacji Województwa Wielkopolskiego w Brukseli uczniowie zapoznali się z działalnością instytucji europejskich, Promocji Polski i województwa wielkopolskiego w Unii Europejskiej.

* dsc03144.jpg

Opiekunem młodzieży w trakcie wyjazdu do Brukseli była nauczycielka ZSE w Ostrowie Wielkopolskim Wiesława Walkowiak.

- Wizyta w Brukseli zrobiła ogromne wrażenie na uczestnikach tego wyjazdu studyjnego. Uczniowie wrócili z bagażem nowych doświadczeń i motywacją do nauki na kolejny rok szkolny – mówi Wiesława Walkowiak.     

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 361