OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zarejestruj pojazd bez kolejki
6 lipca 2011 roku

Zarejestruj pojazd bez kolejki

Wydział Spraw Społecznych Referat Rejestracji Pojazdów Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim uruchomił kolejny nowy system. Od 1 lipca 2011 roku za pomocą Internetu można umówić swoją wizytę, aby szybciej i sprawniej zarejestrować pojazd. Wystarczy wejść na stronę naszego powiatu i zarejestrować się na konkretny dzień i godzinę - zachęca Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

W Referacie Rejestracji Pojazdów, co roku rejestruje się około 14.000 pojazdów. W 2008 roku, żeby usprawnić pracę referatu wprowadzono okienko informacyjne oraz system numerkowy. Od 1 lipca br. innowacje te wzbogacono o kolejną opcję „umawiania wizyt przez Internet”.

* dsc_0075.jpg

- Od piątku wprowadziliśmy nowy rodzaj usługi, który jest przeznaczony dla osób posiadający dostęp do Internetu. Petent wchodząc na stronę naszego powiatu może zarezerwować swoją wizytę w celu rejestracji pojazdu lub odebrania dowodu rejestracyjnego na konkretny dzień i godzinę. Jednak należy pamiętać, żeby przed umówioną wizytą przyjść 5 minut wcześniej, aby pobrać numerek – wyjaśnia Przemysław Krysztofiak, z-ca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0081.jpg

* dsc_0087.jpg

* dsc_0092.jpg

Aby otrzymać numerek wystarczy podejść do automatu biletowego i na klawiaturze numerycznej wpisać swój numer PESEL, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Bileterka wydrukuje bilet oznaczony literą „U”. Po odebraniu biletu oczekujemy na pojawienie się danego numeru na wyświetlaczu mieszczącym się tuż przy wejściu na salę obsługi.

Do skorzystania z nowego systemu, który pozwoli na uniknięcie kolejek zachęca także Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

- Od momentu, kiedy objąłem funkcję Starosty Ostrowskiego zastanawiałem się, w jaki sposób usprawnić obsługę interesantów w Referacie Rejestracji Pojazdów. W związku z tym postanowiliśmy wprowadzić jeszcze jeden system. Dzięki zarezerwowaniu wizyty przez Internet będzie można uniknąć oczekiwania w kolejce. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego będą zadowoleni z nowego systemu – mówi Starosta Paweł Rajski.

Warto zaznaczyć, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 89444