OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Spółdzielczości w ostrowskiej OSM
11 lipca 2011 roku

Dzień Spółdzielczości w ostrowskiej OSM

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim w sobotę, 9 lipca 2011 roku obchodziła Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. W uroczystości wziął udział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* obraz_014.jpg

Zaproszonych gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Kulas. Historię spółdzielczości przedstawił członek Rady Nadzorczej Zbigniew Madajczyk.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Powiatowy Inspektor Weterynarii Dariusz Hyhs, pracownicy oraz przedstawiciele firm współpracujących z OSM.

* obraz_073.jpg

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Ostrowskiego najserdeczniejsze gratulacje i życzenia złożył Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

- Z okazji Dnia Spółdzielczości pragnę złożyć wszystkim pracownikom, Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. Na kolejne lata życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w realizacji wytyczonych celów oraz wszelkiej pomyślności. Jednocześnie gratuluję wszystkim tym, którzy zostali dziś uhonorowanymi Odznaczeniami – mówił Starosta Paweł Rajski.   

* obraz_055.jpg

* obraz_062.jpg

Podczas sobotniego spotkania Starosta Ostrowski, Poseł na Sejm RP oraz Prezes OSM wręczyli wyróżnienia firmom i instytucjom współpracującym ze Spółdzielnią. Otrzymali je: rolnicy dostarczający najwięcej mleka, grupa osób mających największy przyrost dostaw i wydajność, a także emerytowani rolnicy. Z kolei medalami uhonorowano działaczy spółdzielni.

* obraz_031.jpg

* obraz_049.jpg

Specjalne podziękowania otrzymał Prezes Zarządu Spółdzielni Eugeniusz Mukalski oraz Powiatowy Inspektor Weterynarii Dariusz Hyhs.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim obecnie zatrudnia 74 osoby. Członkami Spółdzielni są rolnicy – dostawcy mleka. Roczny skup mleka to około 1,3 mln litów. Zakład szczyci się produkcją podstawowych wyrobów mleczarskich, a głównym jego produktem jest ser.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 622