OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Na Grabowskiej będzie rondo
11 lipca 2011 roku

Na Grabowskiej będzie rondo

Samorządy miejski i powiatowy wspólnie zrealizują budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Grabowskiej i Witosa w Ostrowie Wielkopolskim. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości, ponieważ wraz z otwarciem galerii OSTROVIA zwiększy się ruch komunikacyjny w tym miejscu.

W poniedziałek, 11 lipca 2011r. na terenie Targowiska Miejskiego przy zbiegu ulic: Grabowskiej i Witosa podpisano oficjalne porozumienie dotyczące budowy ronda w tym miejscu. Na tym etapie Miasto Ostrów Wielkopolski udziela ze swojego budżetu pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w wysokości 25 000 zł. Taką samą kwotę zabezpieczono w budżecie powiatowym. Całość zostanie przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem.

* grabowska_rondo_11_07_11_020_1.jpg

- Ubolewam, że dopiero teraz takie porozumienie jest podpisywane. Gdyby miało to miejsce w ubiegłym roku - a w tegorocznym budżecie zaplanowano by środki finansowe - to już teraz trwałyby prace budowlane. W 2010 roku, kiedy na ul. Grabowskiej kładziono asfalt było wiadomo, że wraz z otwarciem pobliskiej galerii handlowej, pojawi się w tym miejscu poważny problem komunikacyjny – mówi Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

To właśnie planowane na październik otwarcie Galerii Handlowej OSTROVIA, do której powiedzie ul. Witosa spowoduje wzmożony ruch i większe zagrożenie wypadkami.

- W tym miejscu droga miejska, [ul. Witosa] krzyżuje się z powiatową [ul. Grabowska], która wprowadza do miasta masę samochodów z całej wschodniej części powiatu. To skrzyżowanie już teraz się zapycha, a problem będzie jeszcze większy po otwarciu galerii. Z tego powodu ta inwestycja musi być jak najszybciej zrealizowana – mówi Jarosław Urbaniak Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Podpisanie porozumienia umożliwia przeprowadzenie prac przygotowawczych, czyli np. wybór projektanta i określenie tak zwanych warunków brzegowych. Wiadomo już, że rondo w tym miejscu będzie spełniało kryteria tzw. małego ronda, czyli takiego, którego średnica zewnętrzna mieści się w granicach od 25 do 45 metrów. Więcej szczegółów będzie znanych po opracowaniu projektu, który powstanie jeszcze w tym roku. Prace budowlane mają ruszyć z początkiem 2012 roku.

* grabowska_rondo_11_07_11_035_1.jpg

* grabowska_rondo_11_07_11_026_1.jpg

Zdecydowanie szybszym i tańszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej, ale jak podkreślają drogowcy rondo jest rozwiązaniem lepszym pod względem przepustowości i bezpieczeństwa.

- Rondo oznacza lepszą przepustowość i uspokojenie ruchu, ponieważ na nim ruch pojazdów jest spowolniony. Poza tym rondo jest mniej kolizyjnym rozwiązaniem. Na skrzyżowaniu takim, jakie tu funkcjonuje mamy aż 32 punkty kolizyjne, z czego 16 to kierunki, które się przecinają. Natomiast na rondzie punktów kolizyjnych jest tylko 16 i w żadnym z nich nie przecinają się kierunki ruchu – wyjaśnia Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, ile wyniesie całość zadania, ale podczas konferencji zapowiedziano, że ciężar finansowy spocznie na obu samorządach. To już druga wspólna inwestycja miasta i powiatu. Na mocy innego porozumienia Powiat Ostrowski przekazał do kasy miejskiej środki finansowe w związku z budową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Odwiedzin: 495