OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zdążyć z termomodernizacją
14 lipca 2011 roku

Zdążyć z termomodernizacją

Inwestycja ma zakończyć się 31 marca 2012 roku, ale właśnie teraz trwają intensywne prace termomodernizacyjne w kolejnych powiatowych szkołach. Zakres prac jest szeroki: ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych i dachów, wymiana okien i drzwi oraz instalacji grzewczych, a plany dodatkowo może pokrzyżować niesprzyjająca aura.

Pośpiech jest zrozumiały, okres wakacyjny to najlepszy czas na przeprowadzenie w szkołach koniecznych remontów i najbardziej uciążliwych prac związanych z termomodernizacją. Obecnie w ramach jednego dużego projektu termomodernizacyjnego trwają prace w I Liceum Ogólnokształcącym i warsztatach szkolnych należących do Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych (ZST-E), a wkrótce mają rozpocząć się również w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych (ZSB-E).

- Obecnie w I Liceum Ogólnokształcącym trwa duży remont sali gimnastycznej polegający na dociepleniu styropianem ścian zewnętrznych i dachu, wymianie świetlików okiennych w części nad szatniami oraz wymianie dużych płaszczyzn okiennych, których część zostanie zamurowana. Liczymy, że z nowym systemem ogrzewania i dociepleniem efekt termiczny będzie odczuwalny – mówi Marek Lewicki, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

* ilo_0205_1.jpg

* ilo_0115.jpg

Wkrótce wysłużona sala zyska nowy standard, zaplanowano również renowację posadzki sportowej i zmianę wyglądu ścian, które dotąd były pokryte boazerią z lat siedemdziesiątych. Przypomnijmy, że nowe ogrzewanie nadmuchowe w sali gimnastycznej zainstalowano w ramach pierwszego etapu prac, w roku 2010. Wówczas też w głównym budynku szkoły zaizolowano styropianem 1000 m2 stropu oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Ostatnim etapem prac przewidzianych w projekcie będzie remont elewacji, który zaplanowano na wiosnę 2012r. Ze względu na to, że jest to budynek zabytkowy, projekt nie uwzględnia powłoki ze styropianu. Równocześnie dokończony zostanie proces renowacji schodów wejściowych, które w ubiegłym roku zostały wyburzone i zyskały zupełnie nową, betonową konstrukcję, a na koniec zyskają okładzinę z granitowych płyt.

Szeroki front robót realizowany jest na terenie Warsztatów Szkolnych ZST-E, które mieszczą się przy ul. Wolności. W pomieszczeniach trwa wymiana instalacji grzewczej (rur oraz grzejników), a na zewnątrz usuwanie starego tynku i ocieplanie styropianem. Wkrótce wymieniona zostanie niemal w 90 proc. stolarka okienna, a także docieplony dach. Harmonogram prac rozłożono na 2 lata, jednak większość działań zaplanowano na ten rok.

* zste_0104.jpg

* zste_pracowniacnc_0120.jpg

- Już od września uczniowie rozpoczną naukę w ultranowoczesnych warunkach, bo w ramach innego projektu warsztaty zostaną doposażone w nowy specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu. Mamy już niemal gotowe trzy pracownie: maszyn sterowanych numerycznie, spawalniczą i laboratorium pomiarowe. Czekamy jedynie na wymianę okien i dokończenie malowania. Ponadto przy okazji termomodernizacji starej sali gimnastycznej, chcemy adaptować ją na trzystanowiskowy warsztat samochodowy z prawdziwego zdarzenia – informuje Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim.

Wkrótce mają ruszyć roboty także na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Tam zakres prac budowlanych jest podobny i obejmuje wymianę wszystkich grzejników, obłożenie całej szkoły materiałem izolacyjnym oraz położenie nowego tynku.

* zsbe_0143.jpg

- Największe zmiany zajdą na sali gimnastycznej. Ściana od strony ul. Sukienniczej zostanie w 40 proc. zamurowana i docieplona, aby straty ciepła były jak najmniejsze. Izolacja termiczna pojawi się również na dachu sali gimnastycznej i łącznika. Inwestycja nie przewiduje izolacji dachu wraz z orynnowaniem na budynku głównym, gdyż zostało to w ubiegłym roku wykonane ze środków Starostwa i ubezpieczalni po tym, jak dach przeciekł podczas ciężkiej zimy 2009/2010. W niewielkim stopniu zostanie wymieniona stolarka okienna, ponieważ większość okien została wymieniona kilkanaście lat temu, kiedy w tych murach funkcjonowało Technikum Kolejowe – wyjaśnia dyrektor Wenancjusz Studniewski, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego” w 85 proc. współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział UE w finansowaniu prac termomodernizacyjnych to ponad 1,9 mln zł, natomiast całość inwestycji, wraz z pracami dodatkowymi opiewa na kwotę niemal 3,2 mln zł. Roboty w I LO wyniosą ok. 789 tys. zł, w warsztatach szkolnych ZST-E – 1.269 tys. zł, a w ZSB-E 1.013 tys. zł. Projekt przygotował Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Odwiedzin: 346