OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Magiczne wakacje” w ZSS za nami
15 lipca 2011 roku

„Magiczne wakacje” w ZSS za nami

Grupa uczestników „Magicznych wakacji” odwiedziła Starostę Ostrowskiego, Pawła Rajskiego, aby osobiście podziękować za wsparcie finansowe półkolonii integracyjnych dla uczniów szkoły specjalnej. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK” w Ostrowie Wielkopolskim.

W programie półkolonii znalazły się zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia jeździeckie. Do dyspozycji dzieci było m.in. boisko do siatkówki, basen, sprzęt sportowy, stół do ping ponga i trampolina. Ponadto podczas trzytygodniowych wakacji dzieci mogły uczyć się języka angielskiego. W piątek, 15 lipca 2011 roku dzieci biorące udział w półkoloniach odwiedziły Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, aby osobiście podziękować Staroście Ostrowskiemu.

* obraz_006.jpg

W imieniu dzieci i ich rodziców dziękuję bardzo panu Staroście Pawłowi Rajskiemu za pomoc i wsparcie finansowe naszych „Magicznych wakacji” – mówiła Magdalena Kajewska, nauczyciel ZSS w Ostrowie Wielkopolskim.

* obraz_008.jpg

Cieszę się bardzo i jest mi niezmiernie miło, że mogłem pomóc w organizacji półkolonii. Mam nadzieję, że dzieci wykorzystały ten czas jak najlepiej i świetnie się bawiły. Dziękuję również nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych i Stowarzyszeniu za zorganizowanie „Magicznych wakacji” – mówił Starosta Ostrowski.

Zajęcia, które trwały od27 czerwca do 15 lipca odbywały się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Kościuszki i Ośrodka Jeździeckiego we Wtórku. Prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

„Magiczne wakacje” zorganizowano dzięki otrzymanym funduszom z Powiatu Ostrowskiego, Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Województwa Wielkopolskiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 288